Ga naar inhoud

€ 500 budget voor jou

Voorkomen & beperk­en: onder­steunen bij gezond ondernemen

Net als jij, wil Univé graag dat je je niet druk hoeft te maken over de continuïteit van jouw onderneming. Gezond en vitaal ondernemen is belangrijk om duurzaam te ondernemen. Daarom krijg je iedere drie jaar € 500,- budget om gebruik te maken van onze geselecteerde diensten die je hierbij helpen. De spelregels vind je onderaan de pagina.

Je kunt het budget besteden aan onderstaande diensten.

Diensten voor jouw budget

OndernemersProfiel

De combinatie van je persoons­kenmerken, kwali­teiten en er­varingen vormen de basis voor jouw succes. Het weten­schap­pelijk beproefde Ondernemers­Profiel van Ondernemen­Plus maakt deze inzicht­elijk. Met een ervaren ondernemers­coach bespreek je de uit­komsten en de invloed daarvan op jouw onder­neming.

Ontdek meer

BedrijfsProfiel

Samen met een ervaren ondernemers­coach bespreek je jouw drijf­veren en val­kuilen, de sterke punten en de verbeter­mogelijk­heden van jouw bedrijf. Het beproefde Bedrijfs­Profiel van Ondernemen­Plus maakt met concrete actie­punten het verschil inzicht­elijk tussen waar je nu staat met je bedrijf en waar je heen wilt.

Ontdek meer

Fitter Nederland

Je start met een test over jouw gezondheid waarop een vitaliteitsprogramma wordt ingericht. Zo krijg je gericht advies over onder meer de rol van gezonde voeding in energie, stress verminderen en beter slapen. Zo haal je als ondernemer het meest uit jezelf!

Ontdek meer

Hulpmiddelen

Soms loop je een gemakkelijk te verhelpen risico op arbeids­ongeschikt­heid. Met hulp­middelen en aan­passingen aan je werkplek kun je voorkomen dat je uitvalt met langdurige klachten. Wij leveren graag een bijdrage voor de aanschaf van zo'n hulpmiddel.

Ontdek meer

Zorg van de Zaak

Vergroot je fysieke en mentale fitheid door je gezondste en vitaalste zelf te activeren. Met de health check van Zorg van de Zaak wordt jouw gezondheid en levensstijl onderzocht. Na het onderzoek bespreekt de arts de resultaten met jou.

Bel 088 277 8880