Ga naar inhoud

Wat is het beoordelingscriterium?

Het beoordelingscriterium wil zeggen: de manier waarop wij beoordelen of je arbeidsongeschikt bent.  

Zo is er arbeidsongeschiktheid op basis van beroep, van passende of van gangbare arbeid. Kijken we bijvoorbeeld naar of je jouw eigen beroep nog kunt uitoefenen, of in hoeverre je ook ander werk zou kunnen doen? 

Bij Univé ben je verzekerd tegen beroepsarbeidsongeschiktheid 

We beoordelen de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van werkzaamheden van jouw eigen, verzekerde beroep. Je opleiding en vroegere werkzaamheden worden niet bij de beoordeling van jouw arbeidsongeschiktheid meegenomen.

Kun je vanwege een aandoening of ongeval je werkzaamheden niet meer uitvoeren zoals je gewend bent? Dan ben je beroepsarbeidsongeschikt. Met werkzaamheden bedoelen wij de werkzaamheden die horen bij jouw beroep en onderneming. Het verzekerde beroep vind je op je polis.  

Ben je langer dan één jaar arbeidsongeschikt? Dan kijken we bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid of er aanpassingen van het werk en de werkomstandigheden mogelijk zijn. Het gaat dan om aanpassingen in jouw bedrijf of beroep die we redelijkerwijs van je kunnen verlangen.

Bekijk alle voorwaarden

Alles over de AOV en de keuzemogelijkheden

En wat zijn beoordelingscriteria passende en gangbare arbeid?

In het geval van passende arbeid wordt beoordeeld of je verder, buiten jouw beroep of onderneming dus, nog wel in staat bent om te werken. Het kan zijn dat je verzekeraar je dan vraagt een vervangende functie binnen je huidige bedrijf of daarbuiten te accepteren, als deze past bij jouw bekwaamheden, opleiding en vroegere werkzaamheden. 

Het meest ruime beoordelingscriterium is gangbare arbeid en dat gaat nog iets verder. Daarbij wordt zelfs gekeken welke arbeid of functie je nog kunt verrichten, ongeacht jouw beroep en werkervaring. Het kan zijn dat je dan een baan buiten jouw bedrijf moet aannemen, in welke functie dan ook.