Ga naar inhoud

Wat is het beoordelingscriterium?

Het beoordelingscriterium wil zeggen: de manier waarop wij beoordelen of je arbeidsongeschikt bent.  

Zo is er arbeidsongeschiktheid op basis van beroep, van passende of van gangbare arbeid. Kijken we bijvoorbeeld naar of je jouw eigen beroep nog kunt uitoefenen, of in hoeverre je ook ander werk zou kunnen doen? 

Bij Univé ben je verzekerd tegen beroepsarbeidsongeschiktheid 

We beoordelen de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van werkzaamheden van jouw eigen, verzekerde beroep. 

Kun je vanwege een aandoening of ongeval je werkzaamheden niet meer uitvoeren zoals je gewend bent? Dan ben je beroepsarbeidsongeschikt. Met werkzaamheden bedoelen wij de werkzaamheden die horen bij jouw beroep en onderneming. Het verzekerde beroep vind je op je polis.  

Ben je langer dan één jaar arbeidsongeschikt? Dan kijken we bij het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid of er aanpassingen van het werk en de werkomstandigheden mogelijk zijn. Het gaat dan om aanpassingen in jouw bedrijf of beroep die we redelijkerwijs van je kunnen verlangen.   

Bekijk alle AOV voorwaarden