Ga naar inhoud

Opstalverzekering VVE

In de meeste flats is er een Vereniging van Eigenaren (VVE). Dit is een groep van woningeigenaren in de flat die het gebouw beheert. Deze VVE regelt vaak ook een opstalverzekering voor het hele gebouw. Hiermee zijn niet alleen de appartementen verzekerd, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes, zoals galerijen, trappenhuizen en liften. Maar hoe gaat zo’n VVE opstalverzekering afsluiten in zijn werk? Je leest het op deze pagina. 

Waarom een VVE opstalverzekering? 

In een flat wonen vaak tientallen of zelfs honderden mensen, die allemaal te maken kunnen krijgen met schade. Niet alleen in hun eigen appartement, maar ook bijvoorbeeld op de galerij ervoor, bijvoorbeeld als de verlichting hier stuk gaat. Omdat appartementen allemaal tegen elkaar aan zitten, veroorzaakt schade in één appartement vaak ook schade bij buren. Bijvoorbeeld lekkage van een badkamer die ook waterschade veroorzaakt in het appartement eronder. Bovendien is het mogelijk dat er aan meerdere appartementen tegelijk schade ontstaat, omdat bijvoorbeeld door storm een boom tegen het gebouw valt. 

Met een VVE opstalverzekering zijn alle bewoners van het gebouw goed verzekerd tegen schade in en rond hun huis. Ook kan er zo geen discussie ontstaan over wie verantwoordelijk is voor de schadekosten als meerdere appartementen of gemeenschappelijke ruimten beschadigd zijn. Als er een collectieve opstalverzekering wordt afgesloten voor het hele pand, is dit bovendien vaak voordeliger dan als alle bewoners apart een opstalverzekering voor hun appartement moeten afsluiten. Wanneer de VVE een opstalverzekering voor de flat afsluit, betalen alle bewoners hiervoor een contributie. Dit bedrag valt meestal lager uit dan een individuele opstalverzekering. 

Een opstalverzekering VVE afsluiten bij Univé 

Niet elke flat heeft al een gemeenschappelijke opstalverzekering. Heeft jouw flat nog geen VVE opstalverzekering, en zou je dit wel graag willen? Dan is het mogelijk om met jouw VVE een gebouwenverzekering af te sluiten. Zo is de hele flat goed verzekerd tegen schade. Je hebt voor een gebouwenverzekering de keuze uit twee dekkingen: Brand en storm en Uitgebreidere gevaren. Wat beide dekkingen inhouden, lees je hieronder.

Met de dekking Brand en storm is jouw flat verzekerd tegen schade door brand, storm, ontploffing of een blikseminslag.

Als je kiest voor de dekking Uitgebreidere gevaren is jouw flat verzekerd tegen dezelfde schades als Brand en storm. Daarnaast is het gebouw ook verzekerd tegen schade door water en neerslag, diefstal en vandalisme, aanrijdingen en het omvallen van bomen, kranen en heistellingen.  

Wil je met jouw VVE een gebouwenverzekering afsluiten? Plan hiervoor dan een afspraak met ons in om de praktische zaken te bespreken. Een afspraak voor het afsluiten van een gebouwenverzekering regel je gemakkelijk online. 

Maak een afspraak

Welke onderdelen zijn verzekerd? 

De Univé gebouwenverzekering dekt schade aan de vaste onderdelen van het gebouw van jouw flat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de muren, gevels en vloeren, maar ook het dak en de balkons. Dit geldt voor schade aan één of meerdere appartementen in het gebouw, maar ook schade aan gemeenschappelijke ruimten zoals trappenhuizen. Schade hieraan kan flinke kosten met zich meebrengen, zeker als (delen van) de flat herbouwd moeten worden. Dit kan het geval zijn na een grote brand of ernstige stormschade.  

Niet alleen schade aan het gebouw zelf, maar ook de grond eromheen is verzekerd met onze gebouwenverzekering. Denk daarbij aan fietsenstallingen, parkeerplaatsen en tuingrond met de planten en bomen die daarop staan. 

Welke onderdelen zijn niet verzekerd? 

Met een gebouwenverzekering zijn de vaste onderdelen van het gebouw en de appartementen daarin verzekerd, maar dit geldt niet voor de losse spullen die binnen liggen. Dus je eigen bezittingen zoals meubels, kleding of elektronica. Hiervoor wordt in appartementencomplexen geen gemeenschappelijke verzekering afgesloten door de VVE. Hiervoor heb je een inboedelverzekering nodig. Dit is verstandig als je in een flat woont. Als ergens in jouw flat bijvoorbeeld storm- of brandschade ontstaat, kan dit namelijk ook schade aanrichten aan je spullen. 

Ook toevoegingen aan jouw appartement die niet bij het gebouw zelf horen, zoals zonweringen, vallen niet onder de verzekering van de VVE. Deze vallen ook onder de dekking van je inboedelverzekering. 

Schadevergoeding opstal VVE 

Stel, er is schade aan jouw appartement, de gemeenschappelijke ruimtes of het hele gebouw. Hoeveel wordt er dan vergoed, en naar wie gaat de vergoeding? Als het nog mogelijk is de schade aan het gebouw te herstellen, worden de kosten van het herstel vergoed. Als (een deel van) het gebouw zo ernstig beschadigd is dat dit herbouwd moet worden, wordt de herbouwwaarde hiervan vergoed. De herbouwwaarde stellen we bij de aanvang van de verzekering vast.  

Als huiseigenaar ben je altijd verplicht lid van de VVE. Dit geldt ook als je een appartement bezit in een flat. In het geval dat jouw appartement schade oploopt door bijvoorbeeld lekkage, kun je dus aanspraak doen op een vergoeding via de gemeenschappelijke verzekering van het gebouw. Schade aan gemeenschappelijke ruimten wordt vergoed aan de gehele VVE. Deze gaat dus niet naar één specifieke bewoner.  

Vragen? Neem contact op 

Heb je nog vragen over de opstalverzekering VVE en hoe het zit met het vergoeden van schade aan jouw flat? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord om je vragen te beantwoorden.