Ga naar inhoud

Opstalverzekering VVE

Bij de meeste appartementencomplexen is er een Vereniging van Eigenaren (VVE) aanwezig. Dit is een groep van woningeigenaren in het complex die het beheer van het pand overziet. Deze VVE regelt vaak ook een collectieve opstalverzekering voor het hele gebouw. Hiermee zijn niet alleen de losse appartementen binnen het complex verzekerd, maar ook de gemeenschappelijke ruimtes, zoals galerijen, trappenhuizen en liften. Maar hoe gaat zo’n VVE opstalverzekering afsluiten in zijn werk? Univé legt het u uit. 

Waarom een VVE opstalverzekering? 


In een appartementencomplex wonen vaak tientallen of zelfs honderden bewoners, die allemaal te maken kunnen krijgen met schade. Niet alleen in hun eigen appartement, maar ook bijvoorbeeld op de galerij ervoor, bijvoorbeeld als de verlichting hier stuk gaat. Omdat appartementen allemaal tegen elkaar aan zitten, kan schade in één appartement ook schade veroorzaken bij buren. Bijvoorbeeld een lekkage van een badkamer die ook waterschade veroorzaakt in het appartement eronder. Bovendien is het ook mogelijk dat er aan meerdere appartementen tegelijk schade ontstaat, omdat bijvoorbeeld door storm een boom tegen het gebouw valt. 

Door een VVE opstalverzekering af te sluiten zijn alle bewoners van het gebouw goed verzekerd tegen schade in en rond hun huis, en is ook niet de vraag wie verantwoordelijk is voor de schadekosten als meerdere appartementen of gemeenschappelijke ruimten beschadigd zijn. Als er een collectieve opstalverzekering wordt afgesloten voor het hele pand, is dit bovendien vaak voordeliger dan als alle bewoners apart een opstalverzekering voor hun appartement moeten afsluiten. Wanneer de VVE een opstalverzekering voor het appartementencomplex afsluit, betalen alle bewoners hiervoor een contributie. Dit bedrag valt meestal lager uit dan een individuele opstalverzekering. 

Een opstalverzekering VVE afsluiten bij Univé 


Niet elk appartementencomplex heeft al een gemeenschappelijke opstalverzekering. Heeft uw flat nog geen VVE opstalverzekering, en zou u dit wel graag willen? Dan is het mogelijk om met uw VVE een gebouwenverzekering af te sluiten. Zo is uw hele appartementencomplex goed verzekerd tegen schade. U heeft voor een gebouwenverzekering de keuze uit twee dekkingen: Brand en storm en Uitgebreidere gevaren. Wat beide dekkingen inhouden, leest u hieronder.

Met de dekking Brand en storm is uw flat verzekerd tegen schade door brand, storm, ontploffing of een blikseminslag.

Als u kiest voor de dekking Uitgebreidere gevaren is uw flat verzekerd tegen dezelfde schades als Brand en storm. Daarnaast is het gebouw ook verzekerd tegen schade door water en neerslag, diefstal en vandalisme, aanrijdingen en het omvallen van bomen, kranen en heistellingen.  

Wilt u met uw VVE een gebouwenverzekering afsluiten? Hiervoor moet u eerst een afspraak met ons inplannen, om de praktische zaken te bespreken. Een afspraak voor het afsluiten van een gebouwenverzekering kunt u gemakkelijk online regelen. 

Maak een afspraak

Welke onderdelen zijn verzekerd? 


De Univé gebouwenverzekering dekt schade aan de vaste onderdelen van het gebouw van uw appartementencomplex. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de muren, gevels en vloeren, maar ook het dak en de balkons. Dit geldt voor schade aan één of meerdere appartementen in het complex, maar ook schade aan gemeenschappelijke ruimten zoals trappenhuizen. Schade hieraan kan flinke kosten met zich meebrengen, zeker als (delen van) het appartementencomplex herbouwd moeten worden. Dit kan het geval zijn na een grote brand of ernstige stormschade.  

Niet alleen schade aan het gebouw zelf, maar ook de grond eromheen is verzekerd met onze gebouwenverzekering. Denk daarbij aan fietsenstallingen, parkeerplaatsen en tuingrond met de beplanting die daarop staat. 

Welke onderdelen zijn niet verzekerd? 


Met een gebouwenverzekering zijn de vaste onderdelen van het gebouw en de appartementen daarin verzekerd, maar dit geldt niet voor de losse spullen die binnen liggen. Dus uw eigen bezittingen zoals meubels, kleding of elektronica. Hiervoor wordt in appartementencomplexen geen gemeenschappelijke verzekering afgesloten door de VVE. U moet hiervoor als bewoner zelf een inboedelverzekering afsluiten. Dit is verstandig als u in een appartementencomplex woont. Als ergens in uw flat bijvoorbeeld storm- of brandschade optreedt, kan dit namelijk ook schade aanrichten aan uw spullen. 

Ook toevoegingen aan uw appartement die niet bij het gebouw zelf horen, zoals zonweringen, vallen niet onder de verzekering van de VVE. Deze vallen eveneens onder de dekking van uw inboedelverzekering. 

Schadevergoeding opstal VVE 


Stel, er is schade aan uw appartement, de gemeenschappelijke ruimtes of het hele gebouw. Hoeveel wordt er dan vergoed, en naar wie gaat de vergoeding? Als het nog mogelijk is de schade aan het gebouw te herstellen, worden de kosten van het herstel vergoed. Als (een deel van) het gebouw zo ernstig beschadigd is dat dit herbouwd moet worden, wordt de herbouwwaarde hiervan vergoed. De VVE maakt een inschatting van deze waarde.  

Als huiseigenaar bent u altijd verplicht lid van de VVE. Dit geldt ook als u een appartement bezit in een appartementencomplex. Indien de opstal van uw appartement schade oploopt door bijvoorbeeld lekkage, kunt u dus aanspraak doen op een vergoeding via de gemeenschappelijke verzekering van uw gebouw. Schade aan gemeenschappelijke ruimten wordt vergoed aan de gehele VVE. Deze gaat dus niet naar één specifieke bewoner.  

Vragen? Neem contact op 


Heeft u nog vragen over de opstalverzekering VVE en hoe het zit met het vergoeden van schade aan uw appartement(encomplex)? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord om uw vragen te beantwoorden.