Ga naar inhoud

Hypotheekakte

Heb je een huis gekocht? Dan maakt de notaris twee akten op. De eerste is de akte van levering en de tweede is de hypotheekakte. In een hypotheekakte staat alles vermeld rondom je hypotheek. Het is een officieel document met veel juridische taal. In feite worden er dus de afspraken tussen jou en je geldverstrekker in vastgelegd.

Wat is een hypotheekakte?

Een hypotheekakte is een akte waarin staat dat jij (als hypotheekgever) een onroerende zaak (een huis) als onderpand geeft aan een hypotheeknemer (de bank). Daarvoor in ruil krijg je een geldlening.

Het recht van hypotheek is hetgeen waar het in de hypotheekakte vooral om draait. De bank krijgt van jou het hypotheekrecht. Dit hypotheekrecht houdt in dat de bank het recht krijgt om je woning op te eisen en te verkopen als je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet

Gegevens in de hypotheekakte

Er staan altijd een paar vaste gegevens in een hypotheekakte. De belangrijkste daarvan zijn:

  • De naam van de hypotheeknemer (dat is dus de geldverstrekker)
  • De naam, geboortedatum en woonplaats van de persoon die de hypotheekgever is (dat ben je zelf)
  • De naam van de notaris en zijn of haar standplaats
  • De gegevens van het onderpand
  • Informatie over de afgesproken hypotheekrente
  • De dagtekening: de plaats, datum en tijd van het passeren van de akte

Verder vind je in een hypotheekakte ook de aard, ligging, vermelding van de kadastrale gemeente en het sectie- en perceelnummer terug. Ook wordt in de hypotheekakte de hypotheekvorm genoemd, zoals een vaste hypotheek, een bankhypotheek of een krediethypotheek. 

Hypothecaire inschrijving

De hypothecaire inschrijving is het bedrag waarvoor de bank van jou het hypotheekrecht krijgt. Is er een gedwongen verkoop? Dan is dat het bedrag dat de bank direct van je kan opeisen. Dit bedrag kan hoger zijn dan het bedrag dat je op dit moment van de bank leent. Dan kan zijn omdat:

  • er een bedrag opgeteld wordt bij het geleende bedrag voor achterstallige rente en gemaakte kosten.
  • je ervoor hebt gekozen om de hypotheek hoger in te schrijven.

Tekenen hypotheekakte

Een hypotheekakte moet door alle partijen getekend worden. Je gaat daarvoor naar het kantoor van de notaris. Een medewerker van de notaris tekent daar als gevolmachtigde van de bank. De notaris zorgt er vervolgens voor dat de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Wil je meer weten over de hypotheekakte of ben je op zoek naar hypotheekadvies? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.

Terug naar de Kennisbank