Ga naar inhoud

Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)

JKP staat voor Jaarlijks Kostenpercentage en wordt als extra rentepercentage vermeld in het renteaanbod van de geldverstrekker en op je hypotheekofferte. Dit percentage is altijd iets hoger dan de hypotheekrente zelf. Dat komt omdat het percentage inzichtelijk maakt wat je over de totale looptijd van de hypotheek aan rente én kosten kwijt bent.  

Waaruit bestaat het Jaarlijkse Kostenpercentage hypotheek?

In het JKP worden een aantal onderdelen verwerkt, zoals:

  1. De jaarlijkse kosten die je betaalt aan rente en aflossing van je hypotheek. En het feit dat je de rente maandelijks vooruitbetaalt terwijl je de rente eigenlijk pas achteraf verschuldigd bent. Dit wordt gezien als een financieel nadeel, want je had dit geld ook op een spaarrekening kunnen laten staan.    
  2. De bijkomende kosten ofwel de kosten die je maakt voor het verkrijgen van de hypotheek. Hieronder vallen de advieskosten en bemiddeling, de kosten voor NHG, taxatiekosten, de kosten voor de inschrijving bij het Kadaster, een overlijdensrisicoverzekering en de verplichte opstalverzekering. Eenmalige kosten worden zo omgerekend naar een percentage per jaar. 

Als je al deze kosten bij elkaar optelt, weet je wat de totale kosten voor het verkrijgen van deze hypotheek zijn. Door dit om te zetten in een rentepercentage weet je wat het Jaarlijkse Kostenpercentage van deze hypotheek is.

Waarom bestaat er een JKP?

Het JKP is ooit ontwikkeld om een eerlijkere vergelijking te kunnen bieden tussen de verschillende hypotheekverstrekkers op Europees niveau. Zo worden alle kosten voor een bepaalde hypotheek direct inzichtelijk en wordt er verder gekeken dan alleen het rentepercentage van de hypotheek zelf. In één keer is voor jou duidelijk wat je nu precies betaalt over de gehele looptijd van de hypotheek. En kun je het makkelijker vergelijken met andere geldverstrekkers waar je hypotheekoffertes heeft opgevraagd.

Wil je meer weten over het Jaarlijkse Kostenpercentage bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek? Of wil je profiteren van ons deskundig hypotheekadvies? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.

Terug naar de Kennisbank