Ga naar inhoud

Het Kadaster

Bij het Kadaster wordt het eigendom van onroerende zaken geregistreerd. Daarnaast houdt het Kadaster ook het hypotheekregister bij. In de openbare registers van het Kadaster vind je bijna alles wat over een perceel of woning is vastgelegd terug. In deze registers worden namelijk alle rechtshandelingen die op registergoederen betrekking hebben vastgelegd.

Voorbeelden rechtshandelingen in het Kadaster

Welke rechtshandelingen die betrekking hebben op registergoederen vind je zoal terug bij het Kadaster? Je moet dan denken aan:

  • Eigendomsoverdracht van registergoederen.
  • Vestigingen van hypotheek.
  • Erfdienstbaarheden.
  • Het recht van erfpacht.

Wat registreert het Kadaster precies?

Er worden al sinds 1832 in Nederland gegevens geregistreerd over een bepaalde onroerende zaak (het perceel) en alle wijzigingen die er plaatsvinden. Het Kadaster registreert dan diverse gegevens. Denk daarbij aan waar het perceel ligt, wat de naam van de eigenaar of vruchtgebruiker van het perceel is, wat de afmetingen van het perceel zijn en hoe de grond wordt gebruikt, of er hypotheek of erfdienstbaarheden op het perceel rusten en of er bodemverontreiniging aanwezig is. 
Voor de aanduiding van een perceel wordt de kadastrale aanduiding gehanteerd. Die bevat altijd de naam van de kadastrale gemeente, de letter van de sectie en het nummer van het perceel, eventueel aangevuld met de appartementsindex op het moment dat het perceel is gesplitst in appartementsrechten.

Het hypotheekregister van het Kadaster

De Staat houdt het Kadaster bij. Of beter gezegd, het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu doet dat. Waarbij de ambtenaar die het Kadaster onderhoudt de ‘Bewaarder van de hypotheken en het Kadaster’ wordt genoemd.

In het Kadaster vind je het hypotheekregister en elke provincie heeft een eigen Kadaster. Dit is altijd toegankelijk voor jou. Maar als je gegevens wilt opvragen, zijn daar wel kosten aan verbonden. Misschien heb je een vraag over wie de eigenaar is van een bepaalde onroerende zaak. Of ten behoeve van wie op een woning een hypotheek is gevestigd. 

Inschrijving in het hypotheekregister 

Heb je je hypotheek laten vestigen en zijn de hypotheekakte en de transportakte getekend? Dan wordt jouw hypotheek ingeschreven in de registers door een notaris. Met die handeling zijn de eigendomsoverdracht en de vestiging van het recht van hypotheek definitief. 

Wil je meer weten over het Kadaster of wil je hypotheekadvies? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.

Terug naar de Kennisbank