Gezondheidstest


U wilt zelf natuurlijk graag weten hoe het is met uw gezondheid. Daarom biedt Univé u de mogelijkheid om op eigen initiatief uw gezondheidsniveau in kaart te brengen. Met de gezondheidstest kunt u ziekten en aaandoeningen vroegtijdig opsporen of voorkomen.

Wat is een gezondheidstest?

De gezondheidstest bestaat uit de volgende onderzoeken:

 • algemene vragenlijst over uw gezondheid
 • meten bloeddruk, buikomvang en BMI (Body Mass Index)
 • bloedonderzoek: cholesterol en glucose
 • urineonderzoek: eiwit, bloed en glucose
 • longfunctietest
 • visusonderzoek.

De gezondheidstest mag uitgebreid worden met:

 • audiologische screening
 • fietstest
 • persoonlijk leefstijlgesprek.

U ontvang een schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslagen van de onderzoeken.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u uw budget voor preventie onder andere gebruiken voor een gezondheidstest. U krijgt hiervoor een vergoeding tot u het maximum van uw budget heeft bereikt.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Als u uw huisarts vraagt om uw gezondheid te onderzoeken, dan valt dat huisartsconsult onder uw basisverzekering. Maar vraagt uw huisarts in overleg met u bijvoorbeeld bloed- en/of urineonderzoek aan, dan vallen de kosten hiervan wel onder uw eigen risico.

Waarvoor geen vergoeding?

U heeft geen recht op vergoeding van de kosten voor:

 • preventief medisch onderzoek naar kanker of andere ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen preventie of behandeling mogelijk is,
 • preventief medisch onderzoek als onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek van werkenden (PMO) volgend uit de Arbeidsomstandighedenwet, 
 • MRI-, CT-scans en zogenaamde total body scans.

Uit de nota moet blijken welke onderzoeken deel uitmaken van de gezondheidstest.

Waar kunt u terecht voor een gezondheidstest?

U kunt hiervoor terecht bij de:

Gaat u naar een andere zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet.


Naar de pagina Gezond Univé.