Ga naar inhoud

Vergoeding ambulance

Het maken van ambulance kosten is normaal gesproken medisch noodzakelijk. Bijvoorbeeld als je met spoed naar het ziekenhuis moet worden gebracht of alleen liggend vervoerd mag worden. Daarom krijg je ambulancevervoer bijna altijd vergoed vanuit de basisverzekering.

Ambulance kosten uit de basisverzekering

Er zijn meerdere aanleidingen voor het maken van ambulance kosten. Als je spoedeisende hulp nodig hebt na een ongeval of hartaanval, voert de ambulance een spoedrit uit om zo snel mogelijk eerste hulp te verlenen en je naar het ziekenhuis te brengen. 

Kun je vanwege een ziekte of handicap alleen liggend vervoerd worden? En moet je van en naar een zorgverlener worden gebracht? Dan krijg je ambulance kosten ook vergoed als de zorg valt onder de:

  • Basisverzekering
  • Wet langdurige zorg (Wlz)
  • Jeugdwet

Ambulance vervoer regelen

Of ambulance vervoer medisch noodzakelijk is, wordt bij een noodoproep bepaald door de centralist in de meldkamer. Je huisarts of medisch specialist kan je in andere niet-spoedeisende situaties een verwijzing geven voor ambulance vervoer. Dit moet wel een ambulancevervoerder zijn met een vergunning. Zonder verwijzing en/of vergunning krijg je geen vergoeding. 

Is het medisch niet noodzakelijk om liggend vervoerd te worden? Dan kun je misschien gebruik maken van de vergoeding voor zittend ziekenvervoer

Zorgsoorten ambulance vergoeding

Je krijgt ambulance kosten vergoed uit de basisverzekering in combinatie met bepaalde zorg. Dat kan spoedeisende hulp in het ziekenhuis zijn, maar ook andere zorg die valt onder de basisverzekering, Wlz of Jeugdwet. Dit is zorg die je altijd vergoed krijgt, ook zonder aanvullende zorgverzekering. De overheid bepaalt voor welke zorg dat geldt. Ambulance kosten die je maakt voor zorg die je zelf betaalt of vergoed krijgt vanuit een aanvullende verzekering krijg je dus niet vergoed. 

Eigen risico ambulance kosten

Omdat je ambulance kosten vergoed krijgt vanuit de basisverzekering betaal je eigen risico. Hoeveel je zelf betaalt hangt af van hoeveel eigen risico je hebt afgesloten en of je al een deel hebt verbruikt. Het verplichte eigen risico is € 385 maar kan met een vrijwillig eigen risico oplopen tot € 885. Daardoor kan het zijn dat je een ambulance rit grotendeels zelf betaalt. Komt de ambulance wel maar hoef je uiteindelijk niet mee? Dan betaal je geen eigen risico.  

Toestemming ambulance vervoer of alternatief

Heb je ambulance vervoer nodig voor een (enkele) rit van meer dan 200 kilometer? Dan heb je voor een vergoeding eerst toestemming nodig van je zorgverzekeraar. Is vervoer over de weg niet mogelijk en moet je bijvoorbeeld per boot of helikopter vervoerd worden? Dan moet je in niet-spoedeisende situaties ook eerst contact opnemen met je zorgverzekeraar.