Ga naar inhoud

Toestemming (machtiging) aanvragen

Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen, geneesmiddelen en voor wijkverpleging moet u vooraf toestemming aanvragen bij Univé. Pas als u toestemming heeft, krijgt u de kosten vergoed. Vraagt u vooraf geen toestemming (machtiging) aan, dan is het mogelijk dat u geen vergoeding krijgt.

Hoe vraag ik toestemming aan bij Univé?

Bij een zorgverlener met contract
U hoeft zelf niets te doen. Uw zorgverlener vraagt de machtiging voor u aan. U vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

Bij een zorgverlener zonder contract
U print het toestemmingsformulier en vult het samen met uw zorgverlener in. Stuur vervolgens het ingevulde formulier (met postzegel) naar:

Univé Verzekeringen
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u binnen 10 werkdagen een reactie van ons. Hierin staat of u toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Hebben we eerst meer informatie nodig, dan vermelden we dat in de brief. Meestal ontvangen u en uw zorgverlener een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Neem zodra u toestemming heeft contact op met uw zorgverlener.

Wanneer heb ik toestemming van Univé nodig?

Toestemming is nodig voor: sommige behandelingen, hulpmiddelen, geneesmiddelen, zittend ziekenvervoer, medisch specialistische revalidatie en wijkverpleging.

Toestemming voor een behandeling

Toestemming vragen is alléén nodig als dat bij uw vergoeding genoemd staat.
Gaat u voor deze behandeling naar een zorgverlener waar we geen contract mee hebben? Dan moet u zelf toestemming vragen aan Univé. Gaat u naar een zorgverlener waar we wél een contract mee hebben? Dan vraagt uw arts of therapeut de toestemming voor u aan en hoeft u niets te doen. U vindt de gecontracteerde zorgverleners online via de Zorgzoeker.

Toestemming voor een behandeling in het buitenland

Kiest u voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland? In de meeste gevallen heeft u dan vooraf een machtiging (toestemming) van ons nodig. In ieder geval als u naar een zorgverlener zonder contract gaat. Of als u 1 of meerdere nachten opgenomen wordt. Voordat u een machtiging buitenlandse zorg aanvraagt is het belangrijk dat u de volgende documenten bij de hand heeft.

 • Een persoonlijk behandelplan
 • Een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist (óf een document waarin staat waarom u geen verwijsbrief heeft)
 • Een offerte van uw zorgverlener

Machtiging aanvragen

Toestemming voor hulpmiddelen

Bekijk in het reglement hulpmiddelen of u toestemming moet vragen voor uw hulpmiddel. 

Let op: Soms moet u ook toestemming aanvragen als u naar een zorgverlener gaat waarmee wij wel een contract hebben. Dit leest u in het reglement in de kolom 'Toestemming gecontracteerde zorgverlener'.

Toestemming voor geneesmiddelen en dieetpreparaten

U heeft toestemming nodig voor de geneesmiddelen in deze lijst (p. 3).
Gebruikt u dieetpreparaten? Dan regelt u het volgende om de kosten vergoed te krijgen. 

 • Uw behandelend arts of diëtist downloadt een Verklaring dieetpreparaten van onze website en vult die voor u in.
 • Haalt u uw dieetpreparaten bij een gecontracteerde zorgverlener? Dan levert u deze ingevulde Verklaring dieetpreparaten in bij deze zorgverlener. Die beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. De gecontracteerde zorgverlener vindt u online via de Zorgzoeker in de rubriek 'Dieetpreparaten'.
  Op deze manier hoeft u dus niet zelf vooraf toestemming aan Univé te vragen. 
  Wilt u om privacyredenen de verklaring niet zelf bij uw zorgverlener inleveren? Dan kunt u het formulier ook rechtstreeks naar ons (laten) sturen.
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u vooraf onze toestemming aanvragen door de Verklaring dieetpreparaten te (laten) sturen naar:

  Univé Verzekeringen
  T.a.v. Machtigingen
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

Toestemming voor op maat gemaakte medicijnen

Gebruikt u een op maat gemaakt medicijn (apotheekbereiding)? Kijk dan in het overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen of wij uw medicijn vergoeden. Vergoeden wij uw medicijn niet meer? En vindt uw arts of apotheker dat dit medicijn voor u de enige oplossing is? Dan heeft u toestemming nodig. Uw arts of apotheker kan dit voor u aanvragen.

Toestemming voor zittend ziekenvervoer

U heeft vooraf toestemming van Univé nodig voor de vergoeding van zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld voor nierdialyses of oncologische behandelingen met chemo- of radiotherapie of andere behandelingen. Vul hiervoor het digitale machtigingsformulier in. Met dit digitale formulier kunnen we u het best en het snelst helpen.

In deze gevallen kunt u bellen voor een machtiging

Soms heeft u snel een machtiging voor vervoer nodig. Gaat het om vervoer van en naar één van de volgende behandelingen?

 • Oncologische behandelingen met chemotherapie, radiotherapie en/of immunotherapie
 • Nierdialyse
 • Geriatrische revalidatiezorg
 • Intensieve kindzorg (een medisch kinderdagverblijf)

Dan kunt u het beste bellen met onze collega's van de Vervoersdesk. Zij regelen de machtiging direct telefonisch met u. De Vervoersdesk is bereikbaar op telefoonnummer 088 - 131 16 00 (op werkdagen van 09:00 - 13:00 uur). Voor spoedaanvragen met taxivervoer waarbij 1 van bovenstaande behandelingen binnen 2 dagen gaat plaatsvinden kunt u tussen 13.00 en 17.00 uur contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer 072 527 75 95.

Toch liever per post? Vul dan het formulier medische verklaring zittend ziekenvervoer in en stuur het op naar:

Univé Verzekeringen
T.a.v. team Machtigingen Vervoer 
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Is het formulier niet volledig ingevuld? Dan kunnen we het helaas niet in behandeling nemen.

Toestemming voor medisch specialistische revalidatie

U heeft vooraf onze toestemming nodig voor de vergoeding van medisch specialistische revalidatie. Uw zorgverlener kan deze toestemming voor u aanvragen. 
Zodra wij alle informatie binnen hebben, handelen wij uw aanvraag binnen 10 werkdagen af. Is de informatie incompleet? Dan kunnen wij helaas geen toestemming verlenen. Of duurt het langer voordat wij u een reactie kunnen sturen. 

Het adres voor het volledig ingevulde aanvraagformulier is:

Univé Verzekeringen
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven 

Toestemming voor wijkverpleging

U heeft vooraf toestemming nodig voor de vergoeding van wijkverpleging als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat.
Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan moet u vooraf toestemming vragen door het aanvraagformulier wijkverpleging in te vullen. 
U kunt dit formulier sturen naar:

Univé Verzekeringen
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Let op: De vroegst mogelijke ingangsdatum van een machtiging, is 14 dagen voor de dag dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

We vergoeden al deze zorg nu vanuit de basisverzekering. Vanaf 2021 vergoeden wij ook zorg in een groep voor verschillende patiënten. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen. Wij vergoeden ook het vervoer van en naar de plek waar deze patiënten zorg krijgen. Soms heeft u hiervoor toestemming van ons nodig.

Verpleging en verzorging in het buitenland

Meer informatie over zorg in het buitenland

Aanvraag afgewezen, wat nu?

U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen via ons klachtenformulier. Wij bekijken dan nogmaals uw aanvraag. Controleer van tevoren samen met uw zorgverlener of aanvullende informatie nodig is om uw aanvraag te kunnen heroverwegen. Houd er rekening mee dat aanvragen die in eerste instantie zijn afgekeurd niet vaak alsnog worden goedgekeurd.