Ga naar inhoud

Buitenland vergoeding

Zorg in het buitenland krijg je vaak vergoed vanuit je basisverzekering. Dit kan spoedeisende hulp zijn of planbare zorg na toestemming waarvoor je bijvoorbeeld niet (snel genoeg) terecht kunt in Nederland. Met een aanvullende verzekering of reisverzekering kun je vaak buitenlandse zorgkoste n boven het Nederlandse tarief vergoed krijgen.  

Zorg in het buitenland vanuit de basisverzekering

De vergoeding van zorg in het buitenland uit de basisverzekering hangt af van of er sprake is van spoed. Spoedeisende medisch noodzakelijke hulp die niet kan wachten tot je weer in Nederland bent, krijg je vergoed tot het bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland kost.

Dat geldt ook voor zorg in het buitenland die niet onder spoedeisende hulp valt, maar wel in de basisverzekering zit. Voor planbare zorg in het buitenland heb je wel vooraf toestemming van je zorgverzekeraar nodig. Verder krijg je zorg in het buitenland op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden vergoed als in Nederland.

Voor medisch noodzakelijke spoedeisende hulp in het buitenland kun je terecht in het ziekenhuis of bij een huisarts. Dit krijg je vergoed als die hulp niet kan wachten tot je weer in Nederland bent. Word je opgenomen in het ziekenhuis? Dan moet je voor deze vergoeding uit de basisverzekering altijd eerst de alarmcentrale van je zorgverzekering (laten) bellen.  

Valt de zorg die je in het buitenland nodig hebt niet onder spoedeisende hulp? Dan krijg je zorg uit de basisverzekering vergoed tot maximaal het bedrag dat de behandeling in Nederland zou kosten. Zorgverleners in het buitenland hebben vaak geen contract met je zorgverzekeraar. Je moet dan misschien een deel van de behandeling zelf betalen.

Tenzij je naar een gecontracteerde zorgverlener in het buitenland gaat, krijg je (spoedeisende) medische hulp maximaal vergoed tot het bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland kost. Stel: je ondergaat een operatie in het buitenland die € 500 kost, terwijl die in Nederland € 350 kost. Dan betaal je € 150 zelf. Tenzij je aanvullende zorgverzekering of reisverzekering of dat verschil vergoedt.

Voor de meeste zorg die je vanuit de basisverzekering vergoed krijgt, betaal je vanaf 18 jaar eigen risico. Ook als die zorg in het buitenland is verleend. Het verplichte eigen risico is € 385, maar kan met een vrijwillig eigen risico oplopen tot € 885. Welk bedrag je moet betalen hangt af van hoe hoog de zorgkosten zijn en of je al (een deel van je) eigen risico verbruikt hebt.

Voor sommige zorg die je uit de basisverzekering vergoed krijgt betaal je een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor een kunstgebit, gehoorapparaat of sommige medicijnen. Die eigen bijdrage betaal je ook als die zorg in het buitenland verleend wordt. Soms betaal je ook een deel zelf omdat de behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland. Officieel is dat geen eigen bijdrage.

Voor de vergoeding van spoedeisende hulp in het buitenland kun je terecht bij elke huisarts of ziekenhuis. De alarmcentrale van je zorgverzekeraar of de vakantiehulp kan je helpen er één te vinden. Voor de vergoeding van niet-spoedeisende zorg is het belangrijk dat de zorgverlener in het buitenland in ieder geval voldoet aan dezelfde eisen als in Nederland.

Voor een volledige vergoeding kun je in sommige (buur)landen ook terecht bij gecontracteerde zorgverleners. Die vind je in de zorgzoeker van je zorgverzekeraar. Bij zorgverleners zonder contract met je zorgverzekeraar krijg je de zorgkosten (net als in Nederland) vaak maar deels vergoed.

Zorg in het buitenland uit de aanvullende verzekering

Alleen voor spoedeisende hulp in het buitenland kun je een aparte vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering krijgen. Dit is een eventuele aanvulling op je vergoeding uit de basisverzekering, waarmee je de kosten boven het bedrag dat de behandeling in Nederland zou kosten, vergoed krijgt. 

Heb je geen aanvullende zorgverzekering? Dan krijg je soms die extra kosten vanuit je reisverzekering vergoed. Andere zorg die je vanuit de aanvullende verzekering vergoed krijgt, mag vaak ook in het buitenland verleend worden. Soms worden er voor een vergoeding wel eisen gesteld aan je zorgverlener in het buitenland. Als dat zo is vind je dat bij de vergoeding  waar je gebruik van wilt maken.