Ga naar inhoud

AOV klantenservice

Wilt u iets wijzigen in uw Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)? Wilt u weten waar u kunt melden dat u arbeidsongeschikt bent? Antwoord op deze vragen en meer over de AOV vindt u op deze pagina.

Uw AOV wijzigen?

Wilt u uw AOV wijzigen? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Bekijk hoe u dit het beste kunt melden bij ons.

Tussentijds wijzigen AOV

Is uw situatie veranderd? Gaat u bijvoorbeeld andere werkzaamheden verrichten? Of wilt u de verzekerde som wijzigen? Dat kan van invloed zijn op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Geef dit zo snel mogelijk door.

Situaties die van invloed kunnen zijn:

  • Uw beroep of uw werkzaamheden veranderen.
  • Uw inkomen verandert.
  • U bent van plan om uw bedrijf te verkopen.
  • U stopt (tijdelijk) met het uitoefenen van uw beroep en/of bedrijf.
  • U gaat langer dan zes maanden naar het buitenland.
  • Er is sprake van faillissement, uitstel van betaling en/of schuldsanering.
  • U wordt arbeidsongeschikt.
  • U gaat verhuizen.

Een wijziging doorgeven

Heeft u uw AOV-polis afgesloten via een adviseur? Neem dan contact op met uw adviseur. Deze kan dit dan samen met u bespreken en u hierbij adviseren over de consequenties van deze wijzigingen.

Heeft u uw AOV-polis online afgesloten? Neem dan contact op met afdeling Acceptatie AOV, via inkomensverzekering@unive.nl of telefonisch via 0592-348 656.

Wilt u de verzekering beëindigen? Opzeggen kan zo.

Arbeidsongeschiktheid melden

Kunt u door een ongeval of door ziekte (gedeeltelijk) niet meer werken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om u arbeidsongeschikt te melden.

E-mail: aovclaim@unive.nl
Telefoon: 0592 348 760
(Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 17.30 uur)

Wat gebeurt er na uw melding van arbeidsongeschiktheid?

Als u een melding heeft gemaakt van uw arbeidsongeschiktheid gaan wij aan de slag.

Voorkomen en beperken

Wij vinden het belangrijk dat u gezond kunt ondernemen. Om u daarin te ondersteunen bieden wij verschillende preventiediensten aan die u helpen bij het voorkomen en beperken van arbeidsongeschiktheid.

Veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid

Veelgestelde vragen over de premie

Veelgestelde vragen over de uitkering

Veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid voorkomen