Ga naar inhoud

Ik ben ziek. Wat nu?

Als u hierdoor uw werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt doen, is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk bij ons ziek meldt. Samen met de schadebehandelaar van Univé bepaalt u – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. De hoogte van dit gezamenlijk vastgestelde percentage bepaalt de hoogte van de uitkering.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?