Ga naar inhoud

Ik ben ziek. Wat nu?

Als u door ziekte uw werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt doen, dan meld u zich arbeidsongeschikt. Vervolgens vragen wij onze medisch adviseur om uw situatie te onderzoeken. Afhankelijk van uw situatie kunnen we ook medische informatie opvragen of andere deskundigen inschakelen. Deze deskundigen werken bij Univé of worden door ons ingehuurd. De informatie die wij van deze deskundigen krijgen, gebruiken we alleen om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Als wij dit hebben vastgesteld, geven wij dit aan u door. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de hoogte van de uitkering.

Meer informatie over de AOV

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?