Ga naar inhoud

Wie bepaalt voor welk percentage ik mijn werk niet meer kan doen?

U bepaalt samen met de schadebehandelaar van Univé – eventueel met hulp van externe, onafhankelijke medische deskundigen – voor hoeveel procent u uw werk niet meer kunt doen. Bent u het niet eens met het vastgestelde percentage? Dan kunt u op onze kosten een second opinion aanvragen.

Meer informatie over de AOV

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?