Ga naar inhoud

Hoe werkt de uitkering als ik voor minimaal 25% mijn werk niet meer kan doen?

U ontvangt arbeidsongeschiktheidsuitkering als u uw werk voor minimaal 25% niet meer kunt doen. Dat is de zogeheten uitkeringsdrempel. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het vastgestelde arbeidsongeschiktheids-percentage.

U ontvangt de uitkering vanaf het moment dat de eigenrisicoperiode is afgelopen.

Op de uitkering houden wij de loonheffing en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. De AOV-uitkering stopt als u weer beter bent of minder dan 25% arbeidsongeschikt bent.

Meer informatie over de AOV

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?