Ga naar inhoud

Hypotheekregister

Als je een huis gaat kopen, kan het handig zijn om informatie te hebben over de huidige hypotheek en de hypotheekhouder. Je kunt er dan ook achter komen of er eventueel beslag op de woning is gelegd. Die informatie vind je terug bij het Kadaster en wel in het hypotheekregister. Dat is een openbaar register waarin alle gevestigde hypotheken staan geregistreerd. 

Welke informatie vind je in het hypotheekregister? 

Iedereen kan via het hypotheekregister achterhalen hoeveel hypotheekinschrijving er op een woning of bedrijfspand rust. Je vraagt dan een uittreksel op uit het hypotheekregister. Houd er rekening mee dat hier wel enkele euro's voor in rekening worden gebracht. Een hypotheek is uit het hypotheekregister te verwijderen door de hypotheek volledig af te lossen en vervolgens door de notaris te laten royeren

Het Kadaster verstrekt informatie over de hypotheek, de hypotheekhouder en over een eventueel beslag. Deze informatie staat voor elk perceel of appartement geregistreerd. Die informatie bestaat uit: 

  • de datum van inschrijving bij het Kadaster 
  • de namen van de schuldeisers (hypotheekhouders) of beslagleggers 
  • de hoofdsom of het bedrag van de inschrijving of beslaglegging 
  • het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (bijvoorbeeld erfpacht of opstal) 

Hypotheek royeren 

Voor de levering van een nieuwe woning is het noodzakelijk dat de nieuwe woning vrij van hypotheek is. De notaris laat, na aflossing van de oude lening, het recht van hypotheek van de bestaande geldverstrekker royeren bij het Kadaster. De hypotheek wordt zo uit het register gehaald. Nu rust er officieel geen hypotheek meer op de woning. En kan de woning vrij van recht worden geleverd.

Niet automatisch doorgegeven

Het hypotheekregister is trouwens niet altijd up-to-date. Normaal gesproken wordt alleen de nieuwe hypotheek geregistreerd en de eventueel oudere hypotheek die er nog op rustte doorgehaald. Los je zelf je lening volledig af voor het einde van de looptijd? Dan wordt dit niet automatisch doorgegeven. Wil je geen hypotheekinschrijving meer op de woning, neem dan contact op met de notaris en laat de hypotheekinschrijving in het register doorhalen. 

Wil je meer weten over het hypotheekregister of ben je op zoek naar hypotheekadvies voor jouw situatie? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening. 

Terug naar de Kennisbank