Ga naar inhoud

Erfpacht en erfpachtcanon

Misschien dat het u al eens is opgevallen bij uw zoektocht naar nieuwe huizen: de vraagprijs van een huis met erfpacht is vaak lager dan een woning waar geen erfpacht op zit. Dat heeft te maken met het feit dat u bij een huis met erfpacht alleen de woning koopt. En dus niet de grond. Wel betaalt u een soort huur over de grond: de zogeheten erfpachtcanon.

Wat is erfpacht?

Erfpacht is een zakelijk recht om gebruik te mogen maken van andermans grond. Het wordt dus ook alleen op de grond gevestigd. De grond blijft eigendom van de verpachter, ofwel degene die het erfpacht vestigt. Koopt u een woning die op erfpachtgrond staat? Dan wordt u geen eigenaar van de grond. Die blijft van de verpachter, wat in veel gevallen de gemeente is. 

Als erfpachter krijgt u het recht de grond te gebruiken zoals een eigenaar zou doen. Tenzij in de akte van vestiging iets anders staat. In die akte kan bijvoorbeeld ook staan dat u als erfpachter zonder toestemming van de eigenaar het erfpachtrecht niet mag overdragen aan iemand anders.

Wat is erfpachtcanon?

De vergoeding voor het gebruik van de grond waar uw huis op staat, wordt erfpachtcanon genoemd. Dit komt bovenop de maandelijkse hypotheeklasten. U moet het zien als een soort huur die u betaalt aan de grondeigenaar. Bij gemeentelijke erfpacht is de eigenaar (niet geheel verrassend) de gemeente. Maar de eigenaar kan bijvoorbeeld ook een waterschap, kerk of particulier persoon zijn. In dat geval spreken we van particuliere erfpacht. 

De erfpachtovereenkomst

In een erfpachtovereenkomst wordt vastgelegd wat u moet betalen voor het gebruik van de grond. Meestal is dat jaarlijks een bedrag van ongeveer 5% van de grondwaarde. Daarbij wordt elke 5 of 10 jaar de hoogte van het erfpachtbedrag door de eigenaar herzien. Erfpachtcanon is wel aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting, net als de hypotheekrente. 

Afkopen erfpacht

Soms is het ook mogelijk om de canon af te kopen. U betaalt dan eenmalig een afkoopbedrag voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld voor 50 jaar of eeuwigdurend. Bij eeuwigdurende erfpacht wordt de erfpachtcanon nog maar één keer bepaald en voor altijd vastgezet. Het voordeel hiervan is dat u zekerheid houdt over de hoogte van het te betalen canon.

Erfpacht en hypotheek

Gaat u een huis kopen met erfpacht en heeft u een hypotheek nodig voor de aankoop van het huis? Schakel dan een Hypotheekadviseur van Univé in. Erfpacht heeft namelijk grote gevolgen voor uw maximaal te lenen bedrag op inkomen en de woning. De adviseur kan voor u uitrekenen hoe dit voor uw situatie uitpakt en welke geldverstrekkers de erfpachtconstructie accepteren. Geldverstrekkers stellen namelijk voorwaarden aan de erfpachtovereenkomst en beoordelen op basis daarvan de aanvraag. 

Meer weten over erfpacht en de bijbehorende erfpachtcanon? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur van Univé bij u in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.