Ga naar inhoud

Apotheek vergoeding

Je maakt gebruik van de vergoeding apotheek als je medicijnen krijgt voorgeschreven door je huisarts of specialist. Deze apothekerskosten bestaan bijvoorbeeld uit het samenstellen, controleren en uitgeven van de medicijnen. Uitleg over het medicijngebruik valt daar ook onder. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering en daarom betaal je hier eigen risico over.

Vergoeding apotheek basisverzekering

Onder de vergoeding apotheek uit de basisverzekering vallen de service kosten van de apotheek. Dit worden ook wel terhandstellingskosten genoemd. Onder deze service vallen niet alleen het klaarmaken van de medicatie, maar ook het geven van advies en informatie. Deze apothekerskosten staan los van de kosten voor je medicijnen en worden ook apart vermeld op de rekening.

De verschillende vormen van dienstverlening door je apotheek worden in rekening gebracht als terhandstellingskosten. Zo kijken zij of je geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt, stellen zij het medicijn samen en controleren ze of de voorgeschreven sterkte en gebruik juist is.

De hoogte van de terhandstellingskosten zijn afhankelijk van of:

  • Je het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend haalt.
  • De apotheker het geneesmiddel zelf moet maken.
  • Het geneesmiddel is verpakt in een weekdoseersysteem.

Als je een geneesmiddel voor de eerste keer krijgt voorgeschreven, geeft de apotheker je voorlichting over het medicijn. Bijvoorbeeld over hoe je het medicijn moet gebruiken en wat de werking precies is. Ook eventuele bijwerkingen worden besproken tijdens een voorlichtingsgesprek. Soms kun je ook één keer per jaar een uitgebreid apothekersadvies vergoed krijgen.

Je apotheek kan  bepalen welk merk medicijnen je krijgt. Bijvoorbeeld op basis van het preferentiebeleid van je zorgverzekeraar. Soms kan je apotheek een bepaald medicijn niet leveren, vanwege een grondstoffentekort, productie- of leveringsproblemen of omdat het niet meer verkocht wordt.

De vergoeding apotheek valt onder je eigen risico. Voor medicijnen die onder de voorkeursgeneesmiddelen vallen, betaal je geen eigen risico, maar voor de terhandstellingskosten die daarbij horen wel. Net als voor uitgebreid apothekersadvies. Hoeveel je betaalt is afhankelijk van de hoogte van je eigen risico en of je al een deel verbruikt hebt. Het verplichte eigen risico is € 385 maar kan oplopen tot € 885 met een vrijwillig eigen risico.

Voor terhandstellingskosten betaal je geen eigen bijdrage. Voor medicijnen is dat vaak wel het geval.

Gecontracteerde apotheek 

Voor een volledige vergoeding is het belangrijk om naar een gecontracteerde apotheek te gaan. Anders moet je een deel van de kosten zelf betalen. Vaak zit er een gecontracteerde apotheek bij je huisarts of ziekenhuis, zodat je na je afspraak direct medicijnen mee kan krijgen. 

De huisarts of medisch specialist kan het (herhaal)recept naar elke apotheker doorsturen. Het is wel verstandig om één vaste apotheker te kiezen. Als je altijd naar dezelfde apotheek gaat, zijn zij goed op de hoogte welke medicijnen je gebruikt (hebt). Zo kunnen ze je goed adviseren. 

Je kunt ook gebruik maken van een online apotheek, die je medicijnen gratis thuis bezorgt. Daarvoor gelden geen speciale voorwaarden. De terhandstellingskosten bij een online apotheek zijn vaak lager waardoor je minder snel je eigen risico verbruikt. Houd er wel rekening dat je dan niet persoonlijk aan de balie geholpen kunt worden. Je kunt meestal wel per telefoon, e-mail of chat contact opnemen voor vragen en/of advies.

Let op: ook voor een volledige vergoeding bij een online apotheek is het belangrijk dat je naar een gecontracteerde online apotheek gaat. Die kun je vinden in de zorgzoeker van je zorgverzekeraar.