Ga naar inhoud

Terhandstellingskosten apotheek

Haalt u een geneesmiddel bij de apotheek? Dan betaalt u ook voor de dienstverlening. U betaalt voor elk geneesmiddel terhandstellingskosten. Daarnaast kan de apotheek u kosten voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel in rekening brengen. De kosten van de dienstverlening vallen onder uw eigen risico.

Terhandstellingskosten van een geneesmiddel

Terhandstellingskosten zijn kosten voor de dienstverlening van uw (online) apotheek. Dit bedrag komt bovenop de eventuele kosten van het geneesmiddel. Deze dienstverlening bestaat uit bijvoorbeeld uit:

  • bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt,
  • het samenstellen van het medicijn en
  • controleren of de voorgeschreven sterkte en gebruik juist zijn.

Dus: kosten van het geneesmiddel + terhandstellingskosten (dienstverlening van de apotheek) = het bedrag dat betaald moet worden.

Verschillende tarieven voor terhandstellingskosten van een geneesmiddel

Voor elk geneesmiddel waar een recept voor nodig is, betaalt u terhandstellingskosten. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. Meestal is het tarief ongeveer € 6. Maar dit bedrag kan lager en soms ook veel hoger zijn als:

  • u het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend haalt,
  • de apotheker het geneesmiddel zelf moet maken,
  • uw geneesmiddel is verpakt in een weekdoseersysteem.

Kiest u voor een apotheek die niet gecontracteerd is, dan ontvangt u een vergoeding op basis van het marktconforme tarief. Dit betekent dat de nota in de meeste gevallen volledig vergoed wordt, maar de kans is aanwezig dat u toch een klein deel zelf moet betalen. 

Terhandstellingskosten vallen onder uw eigen risico

U betaalt de terhandstellingskosten altijd zelf. Wanneer u een voorkeursgeneesmiddel krijgt, betaalt u niets voor het medicijn. U betaalt wel de terhandstellingskosten. Deze kosten vallen onder uw eigen risico. De rekening krijgt u later van Univé.

Bekijk de vergoeding voor geneesmiddelen.

Waarom betaal ik tegenwoordig meer voor mijn geneesmiddel?

Dit komt omdat de terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel onder het eigen risico vallen. U moet deze kosten dus eerst zelf betalen, totdat u het totale eigen risico heeft voldaan.

Kosten eerste uitgifte-gesprek

Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer (of is het vorige gebruik langer dan een jaar geleden), dan zal de apotheker u extra voorlichting over het medicijn geven. Dit wordt ook wel 'eerste uitgifte-gesprek' genoemd. De apotheker of apothekersassistente bespreekt met u hoe u het medicijn moet gebruiken en geeft u een uitgebreide uitleg over de werking van het geneesmiddel. Ook zullen mogelijke bijwerkingen met u besproken worden. De kosten van het eerste uitgifte-gesprek vallen onder uw eigen risico.

Meer weten over terhandstellingskosten?

Voor meer informatie over de terhandstellingskosten kunt u terecht bij uw apotheek.