Ga naar inhoud

CAR-verzekering (Constructie All Risk)

De CAR-verzekering is een onderdeel van de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Met de CAR bent u verzekerd voor schade die u veroorzaakt tijdens het uitvoeren van uw bouw- en onderhoudswerkzaamheden. Ook diefstal van bouwmaterialen valt onder de CAR-verzekering. Omdat deze schades niet worden verzekerd door de basisdekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), heeft u hiervoor de aanvullende Constructie All Risk-verzekering nodig.

Bent u zzp’er, dan kunt u direct online uw Constructie All Risk-verzekering afsluiten. Mkb’er? Maak dan een afspraak bij uw Univé-adviseur.

Stel uw aansprakelijkheidsverzekering online samen.

 • Maatwerk: afgestemd op uw bedrijf en branche
 • Voor zzp én mkb
 • Gratis hulp en verzekerd bij cybercrime
 • Tot 10% pakketkorting

Wat is wel en niet verzekerd met de CAR-verzekering?

Met de aanvullende Constructie All Risk-verzekering op uw AVB bent u in heel Europa verzekerd tegen materiële schade die ontstaat aan gebouwen en installaties tijdens de bouwperiode. Dit geldt voor zowel uw eigen werk als voor de bestaande eigendommen van uw opdrachtgever. De CAR heeft standaard een laag eigen risico van € 250,-.

Wel verzekerd

 • Materiële schade die ontstaat tijdens de aanbouw, renovatie of montage.
 • Diefstal van bouwmaterialen tijdens de aanbouw, renovatie of montage.
 • Materiële schade door verlies, diefstal of vernietiging door bijvoorbeeld brand.
 • Op het bouwterrein aanwezige en voor de bouw bestemde materialen, zoals constructies en onderdelen.
 • Beschadiging van materialen die niet door u geleverd zijn.

Niet verzekerd

 • Schade door normale slijtage of corrosie.
 • Schade door asbest (dit geldt ook voor het opruimen en/of afvoeren ervan).
 • Schade aan het werk door brand of ontploffing tijdens de onderhoudsperiode.

Bekijk de verzekeringskaart om te zien welke schades wel en niet gedekt zijn.

Verzekeringskaart

Meer over onze CAR-verzekering

Het is onverstandig om afhankelijk te zijn van de CAR-verzekering van uw hoofdaannemer. Een te hoog eigen risico en het niet rechtstreeks kunnen claimen op de polis van de hoofdaannemer zijn enkele voorbeelden waarom u beter een eigen CAR-verzekering kunt afsluiten. Lees hier meer informatie.

Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering verzekert alleen de schade die u aan andere personen toebrengt. Met een aanvullende CAR-verzekering op uw AVB zijn ook schades aan het door u uitgevoerde werk verzekerd, ook als u niet aansprakelijk bent voor de veroorzaakte schade. Dit geldt ook voor gereedschappen en hulpmaterialen.

Met een CAR-verzekering zijn niet alle schades verzekerd. Een voorbeeld hiervan is wanneer u een vloer heeft gestort en deze voldoet niet aan de eisen van uw opdrachtgever. Hierdoor moet u het werk opnieuw doen. Schade zonder beschadiging, noemen wij dat. Dit is niet meeverzekerd met de Constructie All Risk.

Univé verwacht van u dat u voorzorgsmaatregelen treft om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan het voorkomen van diefstal. De maatregelen vindt u terug in de voorwaarden van de CAR.
Als u niet de juiste voorzorgsmaatregelen treft, geldt een eigen risico van € 5.000.

Bent u zzp’er? Dan is uw verzekerd bedrag standaard € 75.000. Dit kunt u verhogen tot € 150.000.

Bent u mkb’er?* Dan heeft u een verzekerd bedrag van € 250.000. Optioneel kiest u voor € 500.000 of € 750.000.

Let op: als mkb'er kunt u online geen CAR afsluiten. Neem hiervoor contact op met een Univé-adviseur.

Maak een afspraak

Als u meerdere schadeverzekeringen bij Univé heeft, dan ontvangt u een aantrekkelijke korting op het gehele pakket. Dit kan oplopen tot wel 10%.

Meer informatie vindt u op de pagina Pakketkorting.

Bent u mkb’er in de bouw en wilt u graag een CAR-verzekering afsluiten bij Univé? Dit kan helaas niet online. Maak daarom een afspraak met een adviseur bij u in de buurt. Hij of zij helpt u graag met de aanvraag.

Vind een Univé-winkel bij u in de buurt.

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet verzekerd met de CAR-verzekering?

Bekijk verzekeringskaart

Veelgestelde vragen

Lees hier de meest gestelde vragen over de Constructie All Risk. Klik op de button om alle vragen te zien.

Omdat de AVB alleen de schade verzekert die u aan anderen toebrengt, blijft u hiermee nog aanzienlijke risico's lopen. Maar de CAR-verzekering verzekert ook de schade aan het door u uitgevoerde werk zelf. Bovendien kunt u ook uw gereedschappen en hulpmaterialen meeverzekeren.

U bent met de CAR-verzekering onder andere verzekerd voor schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever door uitvoering van het werk. Bij de AVB-polis is dit niet verzekerd (de zogenaamde 'opzicht'-uitsluiting).

Het is niet verstandig om u afhankelijk te maken van de CAR-verzekering van de hoofdaannemer. Die heeft misschien een erg hoog eigen risico, zodat u zelf toch nog veel financieel risico loopt. Als onderaannemer mag u in veel gevallen de schade niet rechtstreeks claimen op de polis van de hoofdaannemer. Bovendien loopt u het risico dat schade op u wordt verhaald. En gaat de hoofdaannemer failliet, dan vallen schadeuitkeringen in de failliete boedel. Maar een eigen CAR-verzekering biedt u als onderaannemer de zekerheid dat het door u uitgevoerde werk is verzekerd op uw eigen polis.

Onder de onderhoudstermijn verstaan we de periode tussen de eerste en de tweede oplevering die in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek is opgenomen. Is er geen overeenkomst of bestek waarin die onderhoudstermijn is vastgelegd? Dan is de onderhoudstermijn niet verzekerd. Een onderhoudstermijn is trouwens niet hetzelfde als een garantietermijn.

Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.

Alle veelgestelde vragen

Zzp'er? Sluit direct online uw CAR-verzekering af.