Ga naar inhoud

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Documenten bij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Op uw polisblad/pakketoverzicht leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé Zakelijk onder het tabblad ‘Verzekeringen’.

Verzekeringskaart

Wat is wel en niet gedekt door de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering? Bekijk de Verzekeringskaart hieronder: