Ga naar inhoud

Scooterverzekering kosten

Als je een scooter koopt, moet je deze wel goed verzekeren. Het is wettelijk verplicht om voor je scooter een scooterverzekering af te sluiten, maar welke kosten zijn hieraan verbonden? Dit hangt af van een aantal dingen, zoals het type scooter dat je hebt en voor welke scooterverzekering je kiest. Ook is er bij sommige dekkingen een eigen risico waar je rekening mee moet houden. Hoe het precies zit, lees je hier.

Wat bepaalt de kosten van een scooterverzekering? 

Welke factoren spelen er precies mee in de kosten van jouw scooterverzekering? Een belangrijke is de huidige waarde van jouw scooter, ook wel dagwaarde genoemd. Deze hangt af van het type scooter dat jij hebt. Als je een moderne, dure scooter nieuw hebt aangeschaft, is het aankoopbedrag hiervan hoger dan voor een ouder, eenvoudiger model. Bij een scooter met een hoger aankoopbedrag, en dus een hogere dagwaarde, hoort een hogere premie. Bij een scooter met een lager aankoopbedrag – en dus een lagere dagwaarde – hoort een lagere premie. 

Ook de leeftijd van de bestuurder speelt mee in de premieberekening. Jongere bestuurders rijden namelijk vaker schade en komen vaker in verkeersongevallen terecht. Dit verhoogde schaderisico leidt tot hogere kosten voor de scooterverzekering, ook als de scooterverzekering op naam van de ouders staat.  

Daarnaast speelt woonplaats een rol. In drukke steden is de kans op diefstal of schade aan jouw scooter namelijk groter dan in een rustig dorp op het platteland. Verder speelt ook mee of je schadevrije jaren heeft opgebouwd met een andere bromfietsverzekering. Als je deze hebt, kun je korting krijgen op je premie. Tot slot is het type scooterverzekering dat je kiest ook bepalend voor de maandelijkse en jaarlijkse kosten voor het verzekeren van jouw scooter. 

Wat kost een scooterverzekering per type verzekering? 

Bij Univé heb je de keuze uit drie verschillende types scooterverzekeringen. Het type dat je kiest is bepalend voor de hoogte van uw premie. Hoe uitgebreid je je scooter wilt verzekeren is jouw eigen keuze. Je bent in Nederland wel wettelijk verplicht om je in elk geval te verzekeren tegen schade aan anderen (WA). Welke types scooterverzekeringen vind je bij ons, en wat is met elk type precies verzekerd? We leggen het uit in het onderstaande overzicht. 

  • WA scooterverzekering

Met een WA verzekering ben je verzekerd tegen schade die jij met jouw scooter per ongeluk toebrengt aan anderen en hun spullen. Deze verzekering dekt geen schade aan jouw eigen scooter. 

  • WA+ scooterverzekering

Een WA+ verzekering dekt zowel schade aan anderen en hun spullen als sommige schades aan jouw eigen scooter. Schade aan jouw scooter door brand, storm of diefstal is met WA+ verzekerd. De helmen van jou en je passagier zijn bij schade of diefstal samen meeverzekerd tot € 150,-. Dit geldt ook voor scooteraccessoires, tot een bedrag van € 150,-. 

  • All Risk scooterverzekering

De All Risk verzekering is de meest uitgebreide scooterverzekering die je kunt kiezen. Met All Risk is schade aan anderen en hun spullen verzekerd, maar ook vrijwel alle schades aan jouw eigen scooter. Naast de WA+ dekking voor brand, storm en diefstal is hiermee ook schade door een aanrijding of valpartij verzekerd. Bij schade of diefstal zijn de helmen van jou en je passagier bij elkaar tot € 150,- meeverzekerd, en scooteraccessoires ook tot een bedrag van € 150,-. 

Deze scooterverzekeringen zijn uit te breiden met verschillende aanvullende dekkingen. Dit kost je wel een bescheiden bedrag extra per maand. 

Kosten eigen risico scooterverzekering 

Naast kosten voor je premie heb je bij Univé ook te maken met een eigen risico bij jouw scooterverzekering. Tenminste, als je je scooter WA+ of All Risk verzekerd hebt. Dan geldt een eigen risico van € 100,-. Als de schade aan jouw scooter lager uitvalt dan dit bedrag, kan het dus zijn dat je deze geheel uit eigen zak moet betalen. Valt de schade duurder uit? Dan wordt het bedrag boven je eigen risico vergoed.  

Premie scooterverzekering berekenen

Wil je weten hoe hoog de premie voor jouw scooter precies uitvalt? Maak dan gebruik van onze digitale rekentool en bereken geheel vrijblijvend je premie in slechts enkele minuten. 

Bereken jouw premie