Zorgverzekeringen

U heeft een vraag over een zorgverzekering. Stelt u uw vraag hieronder. Binnenkort ontvangt u van onze Klantenservice Zorg een reactie via e-mail of telefoon. Heeft u een vraag over uw zorgkostenfactuur? Dan kunnen wij deze vanwege privacy-redenen uitsluitend telefonisch beantwoorden.
U heeft een vraag over een zorgverzekering. Stelt u uw vraag hieronder. Binnenkort ontvangt u van onze Klantenservice Zorg een reactie via e-mail of telefoon. Heeft u een vraag over uw zorgkostenfactuur? Dan kunnen wij deze vanwege privacy-redenen uitsluitend telefonisch beantwoorden.
De nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) schrijft voor welke gegevens wij wel en niet van onze klanten mogen vastleggen. Vul daarom geen informatie in die wij niet nodig hebben, bv: uw medische aandoeningen, religie, politieke of seksuele voorkeur, financiële informatie of uw BSN-nummer. Wanneer wij dergelijke informatie toch van u nodig hebben, hoort u dat van ons.
Bijlages
U kunt uw vraag extra toelichten door een of meer relevante documenten als bijlage mee te sturen.
U kunt uw vraag extra toelichten door een of meer relevante documenten als bijlage mee te sturen.
Uw persoonlijke gegevens
Uw inschrijfnummer vindt u op uw polis of op uw nota.
Een eventuele toevoeging bij het huisnummer kunt u aangeven als: a, b, II, III of hs. Ook combinaties als a-2 en b/c zijn mogelijk.
Aan de hand van uw geboortedatum (dd-mm-jjjj) kunnen wij u bv. ook via ons kantoor of telefonisch beter van dienst zijn.
Op dit adres ontvangt u een e-mailbericht ter bevestiging van uw ingediende vraag. Vul hier dus een e-mailadres in waarop u regelmatig uw mail leest.
Via dit nummer kunnen wij u bereiken als we nog vragen over uw aanvraag hebben.