Ga naar inhoud

Je digitale en fysieke zorgpas

Een zorgpas aanvragen is niet meer nodig, omdat je bij Univé online een digitale zorgpas krijgt. Deze zorgpas vind je in de Univé App. Zo heb je je zorgpas altijd op zak! In Nederland heb je je zorgpas bijna nooit meer nodig, maar in Europa is de pas noodzakelijk. Op de achterkant staat namelijk de Europese verzekeringskaart (EHIC).

Gegevens op je zorgpas

Op je zorgpas staan je naam, Burgerservicenummer (BSN) en je Univé klantnummer. De pas is dus persoonsgebonden. Zijn je partner en/of kinderen meeverzekerd op je zorgverzekering? Dan hebben zij ook een eigen pas, die jij als hoofdverzekerde in de Univé App kunt inzien. 

Heb je de Univé App nog niet op je telefoon? Je downloadt ‘m eenvoudig via de App Store of Google Play Store. De app biedt meer dan alleen de zorgpas, zoals snel en makkelijk je declaratie indienen. Lees op unive.nl/app wat alle voordelen zijn.

Europese verzekeringskaart (EHIC)

Op de achterkant van je zorgpas vind je de European Health Insurance Card (EHIC). Daarmee toon je binnen Europa aan dat je een zorgverzekering hebt en hoef je de zorgkosten niet zelf voor te schieten. Jouw Europese zorgverlener kan de zorgkosten aan de hand van de gegevens op je EHIC namelijk direct declareren bij je zorgverzekeraar. Rechts onderin staat tot welke datum je zorgpas/EHIC geldig is.

Houd er wel rekening mee dat de EHIC in de app geen officieel verzekeringsdocument is. Het kan zijn dat de zorgverlener in het buitenland je digitale zorgpas niet accepteert. Daarom is het raadzaam om een fysieke pas mee te nemen als je naar het buitenland gaat. Heb je geen fysieke zorgpas? Neem in dat geval contact op met de Univé Alarmcentrale voor zorg via +31 40 297 5750. Wij versturen dan direct een bewijs van verzekering, zodat je zorgkosten niet zelf voor hoeft te schieten.

Fysieke zorgpas aanvragen

Wil je graag een fysieke zorgpas aanvragen? Dat kun je op drie manieren doen:

Univé App

Klik op je digitale zorgpas in de app en kies voor ‘Fysieke zorgpas aanvragen’. Je wordt automatisch telefonisch verbonden met 072 – 527 75 95 waar je voor de optie ‘Zorgpas aanvragen’ kunt kiezen.

Mijn Univé

Ga naar Mijn Univé Zorg en klik bij ‘Direct Regelen’ op ‘Zorgpas aanvragen’.

Telefonisch

Bel naar 072 – 527 7595 (gebruikelijke belkosten) en kies de optie ‘Zorgpas aanvragen’. 

  • Is je 06-nummer bij ons bekend? Dan weten we voor wie de zorgpas is en naar welk adres we deze kunnen sturen. Je hoeft daarom niets in te voeren.
  • Is je 06-nummer onbekend? Voer dan je klantnummer in zodat we de aanvraag goed kunnen verwerken.
  • Voer je het klantnummer niet (juist) in? Dan word je doorverbonden met een medewerker.
  • Binnen 5 werkdagen ontvang je de nieuwe zorgpas gratis thuis.