Ga naar inhoud

Boeterente

Heeft u een huis met een hypotheek? Dan heeft u de term boeterente vast wel eens gehoord. Maar wat het precies inhoudt, is lang niet iedereen duidelijk. Daarom geven wij u hier meer informatie over boeterente. We leggen uit wat het is, wanneer het in beeld komt en hoe hoog de eventuele boeterente kan zijn.

Wat is boeterente?

Een geldverstrekker rekent een boete als een hypotheek eerder wordt afgelost dan is afgesproken. Dat is bijvoorbeeld het geval als u uw hypotheek gaat oversluiten. Of als u een tussentijdse extra aflossing doet die hoger is dan het jaarlijks toegestane bedrag. U betaalt een boete als de marktrente lager is geworden dan uw hypotheekrente.

U kunt boeterente het beste zien als een compensatie voor de geldverstrekker als gevolg van de misgelopen rente-inkomsten.  De hoogte van de boete is afhankelijk van een aantal zaken:

  • De hoogte van het hypotheekbedrag.
  • Het verschil tussen de hypotheekrente die u per maand betaalt en de rentestand op het moment van oversluiten.
  • Wat het boetevrije bedrag is dat u elk jaar kosteloos mag aflossen op uw hypotheek.
  • Hoe lang uw hypotheekrente nog vaststaat.

Boeterente berekenen

Wilt u uw hypotheek oversluiten en bent u benieuwd wat de boeterente in uw situatie gaat zijn? U kunt vooraf globaal berekenen wat deze keuze u gaat kosten. Check hiervoor eerst in uw hypotheekakte hoeveel geld u jaarlijks maximaal boetevrij mag aflossen. Meestal gaat het dan om een percentage van de oorspronkelijke schuld van zo’n 10 tot 20%. Haal dit bedrag vervolgens van uw nog openstaande hypotheekschuld af. Over het dan nog openstaande bedrag wordt dan de boeterente berekend.

Hierbij kijkt de geldverstrekker naar de vaststaande rente van uw hypotheek en de actuele hypotheekrente. Het verschil hiertussen bepaalt de hoogte van de boeterente. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, betaalt u niet altijd een boete. De laatste jaren hebben veel mensen een lage rente kunnen krijgen op hun hypotheek. Als de actuele rente hóger is geworden, betaalt u geen boete.

Rekenvoorbeeld boeterente

Laten we de boeterente eens verder uitleggen aan de hand van een rekenvoorbeeld. Stel dat u nu nog een aflossingsvrije hypotheek hebt van € 200.000. De rente hierop is 6% en die staat nog 5 jaar vast. In uw contract staat dat u 10% boetevrij per kalenderjaar mag aflossen. 

U wilt uw hypotheek oversluiten naar een nieuwe hypotheek van 10 jaar vast en een rentepercentage van 5%.mDe actuele rente voor 5 jaar vast bij uw bank is 4,5%. Dat is de vergelijkingsrente. U mag 10% van € 200.000 boetevrij aflossen, dat is € 20.000. De boete wordt dan als volgt berekend:
(6% - 4,5%) x € 180.000 x 5 jaar =  € 13.500. 

Omdat de bank uw toekomstige rente van 5 jaar ineens ontvangt krijgt u een korting gebaseerd op die 4,5% per jaar. Uw boete wordt dan ongeveer € 11.000. 

Het voordeel dat u met de boete kunt bereiken is dat u over € 200.000 tien jaar lang 1% minder rente betaalt. Dat voordeel is dan: 

(6%-5%) x € 200.000 x 10 jaar = € 20.000. Per maand is dat een € 167 lagere maandlast waar het bij veel mensen om te doen is bij oversluiten. De boeterente is wel aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.  

Meer weten over de hoogte van de boeterente in uw situatie? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur van Univé bij u in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.