Ga naar inhoud

Ondersteuning van de mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar ondersteunt jou als mantelzorger bij regelzaken en uitzoekwerk. Er komen namelijk veel zorgtaken op je af, terwijl je er ook wilt zijn als partner en naast mantelzorg misschien nog een baan hebt. Om overbelasting te voorkomen kun je een mantelzorgmakelaar inschakelen. Die geeft je onafhankelijk advies, zodat jij als mantelzorger de juiste keuzes kunt maken.

Dit doet een mantelzorgmakelaar

Kun je als mantelzorger wel wat professionele ondersteuning gebruiken? Bijvoorbeeld bij uitzoekwerk en regeltaken op het gebied van zorg, wonen, welzijn en financiën? Dan kun je terecht bij een mantelzorgmakelaar. Ook als je moeite hebt om je eigen werk en mantelzorg te combineren. De mantelzorgmakelaar geeft tips, biedt praktische oplossingen en ondersteunt je tijdelijk. Zo word je op weg geholpen om het geven van mantelzorg dragelijk te houden.

Hier kun je als mantelzorger misschien hulp bij gebruiken:

  • Aanvragen en regelen van zorg voor je naaste.
  • Afstemming met je werkgever over balans tussen werk en mantelzorg.
  • Verzekeringen uitzoeken en afsluiten.
  • Benodigde zorg zoeken en regelen.
  • Contact met uitkeringsinstanties zoals het CAK, de gemeente of de SVB.
  • Organiseren van randzaken zoals opvang of woningaanpassingen.
  • Kennis over wetten, regels en (zorg)voorzieningen.
  • Opstellen van formele verzoeken, bezwaarschriften of klachten.
  • Formulieren invullen en opsturen.
  • Administratie op orde krijgen en bijhouden.

Let op: de mantelzorgmakelaar neemt zelf geen zorgtaken over. Kun je tijdelijk geen zorg verlenen? Kijk dan of je gebruik kunt maken van vervangende mantelzorg

Mantelzorgmakelaar inschakelen

Je kunt op meerdere manieren een mantelzorgmakelaars inschakelen. Bijvoorbeeld via het mantelzorgsteunpunt in jouw gemeente. Dit kan ook een cliëntondersteuner zijn, die daarnaast werkzaam is als mantelzorgmakelaar. Is dit geen optie of zoek je liever zelf iemand uit? Dan kun je ook een zelfstandige mantelzorgmakelaar zoeken met hulp van onze zorgadviseurs

Vergoeding van een mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar die je via de gemeente inschakelt is gratis. Dat geldt ook voor een clientondersteuner die aan een zorgkantoor en gemeente verbonden is. Aan zelfstandige mantelzorgmakelaars zijn wel kosten verbonden, die de gemeente soms vergoedt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Combineer je mantelzorg met een betaalde baan? Dan is een vergoeding via je werkgever misschien een optie. 

Bij Univé zit de mantelzorgmakelaar vergoeding in de aanvullende zorgverzekeringen (Collectief) Aanvullend Goed, Beter en Best. Hierin is een vast eenmalig bedrag opgenomen dat je kunt inzetten voor een mantelzorgmakelaar. Bespreek daarom van tevoren hoeveel uren ondersteuning er naar verwachting nodig zijn. Je kunt de hulp van een mantelzorgmakelaar regelen via de Persoonlijke Zorggids.