Ga naar inhoud

Respijtzorg (vervangende mantelzorg)

Als mantelzorger wordt er veel van je gevraagd. Daarom kan het prettig of zelfs verstandig zijn om de mantelzorg deels uit handen te geven. Eenmalig, tijdelijk of juist op regelmatige basis. Deze respijtzorg kan vrijwillig maar ook betaald zijn.

Vrijwillige respijtzorg

Mantelzorg voor je naaste is vaak vrijwillig, tenzij je betaald wordt vanuit een pgb van diegene waar jij mantelzorg voor verricht. Dat is de zorgvrager. Respijtzorg kan ook vrijwillig zijn als een familielid of vriend de zorg tijdelijk overneemt. Via de gemeente of een mantelzorgorganisatie kun je ook informeren naar vrijwillige respijtzorg. 

Betaalde zorgverlener

Ben je op zoek naar professionele respijtzorg? Thuis of buitenshuis in een logeer- of respijthuis? Dan zijn er kosten verbonden aan de vervangende mantelzorg, die je soms vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld vanuit een bestaande pgb of de aanvullende zorgverzekering

Vergoeding respijtzorg

Bij Univé kun je respijtzorg vergoed krijgen vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat per dag en hoeveel dagen je vergoed krijgt hangt af van welke aanvullende verzekering je hebt afgesloten.

Je kunt mantelzorgondersteuning krijgen bij de zorgvrager thuis. Of je kunt regelen dat de zorgvrager tijdelijk in een zorghotel of respijthuis verblijft. Beide vormen van vervangende mantelzorg regel je via de Persoonlijke Zorggids.

Aanleiding voor vervangende mantelzorg

Mantelzorg is vaak onderdeel van je dagelijks leven. Het kan moeilijk zijn om een goede balans te vinden tussen het zorgen voor je naaste en het leiden van je eigen leven. Denk daarbij aan werk, vriendschappen, hobby’s, gezin, relatie, sport, studie, ontspanning en alle andere mogelijke zaken in het leven. Is de balans zoek of dreigt die door te slaan? Dan kan een mantelzorgmakelaar of respijtzorg uitkomst bieden. 

Tijdelijke respijtzorg

Vervangende mantelzorg kan incidenteel of tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld tijdens een vakantie of bij een speciale gelegenheid. Krijg je als mantelzorger geen financiële ondersteuning? Als je de zorg dan niet aan een vrijwilliger kunt of wilt overdragen, kun je misschien een aantal dagen professionele respijtzorg vergoed krijgen vanuit je aanvullende verzekering.

Let op: heb je direct respijtzorg nodig? Omdat je er doorheen zit of ziek bent? Als er niemand in je omgeving de zorg over kan nemen kan je huisarts helpen bij het regelen van crisisopvang.

Terugkerende vervangende mantelzorg

Heb je als mantelzorger structureel ondersteuning nodig? En is er niemand in je omgeving die vrijwillig hulp kan bieden? Zonder financiële ondersteuning kan het lastig zijn om op lange termijn vervangende mantelzorg te regelen. Voor vrijwillige respijtzorg in huis kun je informeren bij de gemeente of een mantelzorgorganisatie. Als mantelzorg buitenshuis een optie is, kun je ook denken aan bijvoorbeeld een zorgboerderij waar vrijwilligers structureel zorg uit handen kunnen nemen.