Ga naar inhoud

Internationale zorgverzekering

Als je naar het buitenland gaat, kan een internationale zorgverzekering van pas komen. Als aanvulling op je zorgverzekering in Nederland of op een buitenlandse zorgverzekering. Maar soms kun je ook met alleen een internationale zorgverzekering verzekerd zijn voor zorgkosten in binnen- én buitenland.

Wanneer een internationale ziektekostenverzekering?

Als je voor een bepaalde periode naar het buitenland gaat, wil je misschien een internationale zorgverzekering afsluiten. Bijvoorbeeld omdat je basisverzekering zorgkosten in het buitenland niet altijd volledig vergoed. Een internationale zorgverzekering kan (een deel van) die zorgkosten soms alsnog vergoeden. Ook als je al een (verplichte) zorgverzekering in het buitenland hebt.

Als je niet verplicht bent om in Nederland of het buitenland een zorgverzekering te hebben, kun je ook als alternatief een internationale zorgverzekering afsluiten. Daarmee ben je voor bepaalde zorgkosten vaak wereldwijd verzekerd. Welke dat zijn verschilt per internationale ziektekostenverzekering. Die hoeft namelijk niet gelijk te zijn aan de Nederlandse basisverzekering.

Als je een (verplichte) zorgverzekering in Nederland of het buitenland hebt, krijg je een groot deel van je zorgkosten vaak al vergoed. Dit kunnen ook zorgkosten buiten je woonland zijn. Maar dan moet er sprake zijn van medische noodzakelijke spoedeisende hulp die niet kan wachten tot je terugkeert. En als de behandeling duurder is dan in je woonland moet je een deel zelf betalen. 

Voor die extra kosten kun je een aanvullende zorgverzekering, een reisverzekering of een internationale zorgverzekering afsluiten. Die vergoeden meestal het verschil tussen de rekening en het deel dat de basisverzekering vergoedt. Maar een internationale zorgverzekering vergoedt vaak ook meer zorgkosten in het buitenland dan alleen spoedeisende hulp.

Heb je nog geen (buitenlandse) zorgverzekering en ben je ook niet verplicht om een basisverzekering af te sluiten? Dan kan een internationale zorgverzekering een alternatief zijn voor een zorgverzekering in Nederland of het buitenland. Daarmee kun je wereldwijd bepaalde zorgkosten vergoed krijgen. Vaak zijn er wel een aantal landen waarvoor speciale voorwaarden gelden.

Internationale zorgverzekering afsluiten

Een internationale zorgverzekering afsluiten werkt anders dan het afsluiten van een ziektekostenverzekering in Nederland. Zo kan er bijvoorbeeld een medische beoordeling plaatsvinden, omdat het een particuliere verzekering is. Die beoordeling kan leiden tot hogere kosten, bepaalde voorwaarden of weigering van de internationale zorgverzekering. 

Zorgverzekeraars in Nederland hebben een acceptatieplicht voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekering. Wel kunnen er andere oorzaken zijn waardoor je aanvraag voor een aanvullende zorgverzekering wordt geweigerd. Bijvoorbeeld omdat je een betalingsachterstand hebt. 

Internationale zorgverzekering kosten

Bij een internationale zorgverzekering komen meerdere kosten kijken. Je betaalt natuurlijk een premie maar eventueel ook eigen risico of een deel van de zorgkosten. Houd er ook rekening mee dat er vaak andere vergoedingen gelden dan je gewend bent vanuit het Nederlandse basispakket.

De premie die je betaalt voor een internationale zorgverzekering is afhankelijk van verschillende factoren. In tegenstelling tot een basisverzekering in Nederland, kan de premie voor een identieke zorgverzekering namelijk verschillen per persoon. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd of medisch onderzoek. Dat komt omdat de internationale zorgverzekering wordt aangeboden door particuliere verzekeraars. Die kunnen rekening houden met het feit dat ouderen vaak meer zorgkosten maken.

Naast leeftijd is de premie ook afhankelijk van waar je woont en natuurlijk hoe uitgebreid de internationale ziektekostenverzekering is. Een pakket dat meer zorgkosten vergoedt, kost vanzelfsprekend ook meer premie. De hoogte van je zorgkosten die je verzekeraar moet vergoeden, hangt niet alleen af van je pakket maar ook van het land waar je woont. Zorgkosten in de Verenigde Staten (VS) zijn bijvoorbeeld hoger dan in Thailand. Daar wordt je premie ook op aangepast.

Net als voor zorg die je in Nederland vergoed krijgt vanuit de basisverzekering, geldt er voor je internationale zorgverzekering een eigen risico. Dit is het bedrag dat je per jaar eerst zelf betaalt als je zorgkosten vergoed krijgt vanuit de internationale ziektekostenverzekering. 

Hoe hoog dat eigen risico is, verschilt per verzekeraar. In tegenstelling tot het wettelijk verplichte eigen risico dat in Nederland geldt. Vaak kun je ook korting krijgen op je premie als je je eigen risico vrijwillig verhoogt. Je betaalt dan wel een groter deel zelf als je onverwacht hoge zorgkosten maakt. 

In Nederland bepaalt de overheid jaarlijks welke zorgkosten je vergoed krijgt vanuit het basispakket. Daarop is de basisverzekering gebaseerd die je hier verplicht af moet sluiten bij bijvoorbeeld Univé. Verzekeraars die een internationale zorgverzekering aanbieden, mogen zelf bepalen welke zorgkosten zij vergoeden. Daarom moet je van tevoren goed kijken wat er in je pakket zit.

Zwangerschap

Een belangrijk thema waarop een internationale zorgverzekering verschilt van de Nederlandse basisverzekering is zwangerschap. Voor verloskundige zorg en kraamzorg geldt namelijk vaak een wachttijd van negen maanden. Dat betekent dat als je zwanger bent op het moment dat je de internationale zorgverzekering afsluit, je die zorg tijdens je zwangerschap niet vergoed krijgt.

Ziekenhuis

Bij een internationale zorgverzekering wordt vaak onderscheid gemaakt tussen inpatient en outpatient kosten. Dit zijn kosten die in Nederlandse ziekenhuizen worden gebundeld in een diagnose behandelcombinatie (DBC). Die zorgkosten krijg je in Nederland gezamenlijk vergoed. In het buitenland worden deze kosten gesplitst en vallen bepaalde ziekenhuiskosten daardoor niet onder je internationale zorgverzekering.

Inpatient kosten zijn zorgkosten die je als patiënt maakt inclusief overnachting in het ziekenhuis. Is er sprake van een dagbehandeling? Dan maak je outpatient kosten. Die worden vaak niet standaard vergoed of gedeeltelijk. Voor inpatient kosten is er soms sprake van een maximale vergoeding. Het deel daarboven betaal je dan zelf. Dat bedrag staat los van het eigen risico.