Ga naar inhoud

In het buitenland werken

Hoe zit het met je zorgverzekering als je gaat werken in het buitenland? Dat is mede afhankelijk van of je ook in je werkland gaat wonen. Normaal gesproken moet je een zorgverzekering afsluiten in het land waar je werkt. Maar er zijn uitzonderingen waar je rekening mee moet houden.  

Werken in het buitenland

Werk je in het buitenland, maar blijf je in Nederland wonen? Dan ben je meestal niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat betekent dat je je Nederlandse zorgverzekering dan niet kunt houden. Of dat voor jou geldt hangt af van in welk land je wat voor soort werk doet. De SVB kan dit voor je bepalen met een onderzoek Wlz. 

Reizen en werken

Als je gaat werken tijdens je reis in het buitenland, kun je je Nederlandse zorgverzekering meestal niet houden. Daarbij maakt het niet uit hoe lang je gaat reizen. Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om je situatie te bespreken.

In het buitenland wonen én werken

Alleen als je korter dan drie maanden naar het buitenland gaat om te wonen en werken kun je je Nederlandse zorgverzekering houden. Anders moet je je zorgverzekering in Nederland opzeggen en in het land waar je werkt een nieuwe zorgverzekering of internationale zorgverzekering afsluiten. Dat geldt ook voor gezinsleden die in het buitenland gaan wonen, tenzij zij in Nederland blijven werken.

Er zijn een paar uitzonderingen, waarbij je ook na drie maanden je Nederlandse zorgverzekering kunt houden. Soms bepaalt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wat je moet doen. Ga ook altijd bij je zorgverzekeraar na wat de gevolgen zijn voor gezinsleden die meeverhuizen.

Word je korter dan 24 maanden door een Nederlandse werkgever gedetacheerd in het buitenland? Of werk je (voor onbepaalde tijd) op een Nederlandse ambassade of consulaat? Dan houd je je Nederlandse zorgverzekering. Met een A1-formulier laat je in je woonland zien dat je verzekerd bent. Dit formulier vraag je aan bij de SVB.

Word je als Nederlandse militair uitgezonden naar het buitenland? Dan blijf je verplicht verzekerd in Nederland via de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht. Dat geldt ook voor gezinsleden die bij je wonen. Ben je een niet-uitgezonden militair maar woon je in een verdragsland? Dan blijf je ook verplicht verzekerd in Nederland, maar gezinsleden die bij je wonen moeten zich aanmelden bij een zorgverzekeraar in jullie woonland. Dat kunnen ze doen met een S1-formulier van het CAK

Werken in Nederland én het buitenland

Werk je zowel in Nederland als in het buitenland? Dan moet de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepalen of je in Nederland verzekerd bent voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Als dat zo is ben je ook verplicht om je Nederlandse zorgverzekering te houden. Je vraagt een onderzoek verzekering Wlz aan bij de SVB en kunt een verklaring naar je zorgverzekeraar sturen.