Ga naar inhoud

In het buitenland wonen

Het kan gevolgen hebben voor je zorgverzekering als je in het buitenland gaat wonen. Wat je precies moet regelen hangt af van je eventuele inkomsten en/of hoe lang je in het buitenland woont. Ook is er een verschil tussen verdragslanden en andere landen.

Wonen in het buitenland zonder inkomen

Ga je in het buitenland wonen zonder dat je inkomen hebt uit werk, pensioen of uitkering uit Nederland? Dan moet je meestal met ingang van de verhuisdatum je Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Daarnaast sluit je een zorgverzekering in je woonland of een internationale zorgverzekering af.

Blijf je verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan houd je je Nederlandse zorgverzekering. Dat is soms het geval als je bijvoorbeeld een deel van de tijd in Nederland blijft wonen. Om dat zeker te weten kun je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een onderzoek Wlz aanvragen.

Wonen in het buitenland met pensioen of uitkering

Woon je in het buitenland en ontvang je een Ziektewet- of WW-uitkering vanuit Nederland? Dan moet je je Nederlandse zorgverzekering houden. Wat je precies in je woonland moet regelen voor het verzekeren van zorgkosten verschilt per land. Ook is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de eisen die bijvoorbeeld het UWV stelt aan het meenemen van je uitkering naar het buitenland.

Met een pensioen of andere uitkering dan de Ziektewet- of WW-uitkering kun je in het buitenland je Nederlandse zorgverzekering meestal niet houden. Als je in een verdragsland gaat wonen heb je een document S1/121 van het CAK nodig. Daarmee schrijf je je in bij een zorgverzekeraar in je woonland en ben je verzekerd volgens de voorwaarden die daar gelden. 

Ga je in een land wonen waarmee Nederland geen verdrag heeft? Dan kun je je Nederlandse zorgverzekering niet houden en moet je in je woonland een zorgverzekering aanvragen.

Wonen in het buitenland en werken in Nederland

Zolang je in Nederland werkt is een Nederlandse zorgverzekering verplicht. Ook als je in het buitenland woont. Dat geldt zowel voor werknemers én ZZP-ers. Om ook in je woonland verzekerd te zijn voor zorgkosten, moet je je in verdragslanden aanmelden bij een zorgverzekeraar. Daarvoor kun je een S1-formulier bij ons aanvragen. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice. Vraag in niet-verdragslanden zelf na wat je moet regelen.

Nederland heeft met een aantal landen afspraken gemaakt over medische zorg in het geval van emigratie. Dit worden verdragslanden genoemd. Verdragslanden zijn landen binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER). Maar ook andere landen binnen en buiten Europa zijn soms verdragslanden. Je vindt de actuele lijst met verdragslanden op de website van het CAK.

Woon je met je gezin in een verdragsland, terwijl jij zelf in Nederland werkt? Dan kun je met het S1-formulier ook je gezinsleden als verdragsgerechtigden aanmelden bij de zorgverzekeraar in je woonland. Dit wordt doorgegeven aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in Nederland. Daarmee zorg je ervoor dat het hele gezin is verzekerd voor zorgkosten in je woonland. 

Voor verdragsgerechtigde gezinsleden ouder dan 18 jaar betaal je een verdragsbijdrage aan het CAK. De hoogte daarvan is afhankelijk van de woonlandfactor. Door een verdragsbijdrage te betalen, zijn ze officieel verdragsgerechtigden. Heb je gezinsleden die in het buitenland werken? Dan zijn zij niet verdragsgerechtigd en moeten zij zelf een zorgverzekering afsluiten in jullie woonland.

Staat je woonland niet in de lijst met verdragslanden? Dan heeft Nederland daar waarschijnlijk geen afspraken mee gemaakt over medische zorg. De ambassade of het consulaat in je woonland kan je meer informatie geven over hoe het daar zit met je zorgverzekering.

Wonen in het buitenland zorgverzekering vergoedingen

Als je in een verdragsland woont en in Nederland werkt, houd je je Nederlandse zorgverzekering aan en meld je je aan bij een zorgverzekeraar in je woonland. Daarmee krijg je in beide landen zorgkosten vergoed volgens de voorwaarden die daar gelden.

Als gezinsleden alleen zijn aangemeld zijn bij de zorgverzekeraar in jullie woonland, krijgen zij zorgkosten daar vergoed op basis van hun woonlandpakket. Dat zijn vergoedingen uit de basisverzekering die in dat verdragsland geldt en bij het CAK gedeclareerd worden.

Omdat je gezinsleden als verdragsgerechtigden geen Nederlandse zorgverzekering hebben, worden hun zorgkosten in Nederland niet standaard vergoed. Wonen zij in de Europese Unie (EU), Europees Economische Ruimte (EER), Zwitserland of Verenigd Koninkrijk? Dan krijgen zij met de EHIC (European Health Insurance Card) van het CAK zorg in Nederland vergoed volgens de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

In andere EU/EER-landen, Zwitserland of Verenigd Koninkrijk geldt de EHIC ook. Dat betekent niet dat jij en je gezinsleden de zorgkosten buiten je woonland op dezelfde manier vergoed krijgen als in Nederland. Daarvoor heb je soms een reisverzekering of aanvullende zorgverzekering nodig. Dat is ook nodig als je gezin in een ander verdragsland dan hierboven is verzekerd als verdragsgerechtigde. Zij krijgen dan geen EHIC van het CAK en zijn niet verzekerd in Nederland of andere verdragslanden.