Ga naar inhoud

Vakantie in het buitenland

Ziektekosten in het buitenland maak je natuurlijk liever niet. Zeker niet tijdens je vakantie. Mocht je onverhoopt toch zorg nodig hebben, die niet kan wachten tot je terugkeert naar Nederland, dan krijg je die kosten vergoed vanuit je zorgverzekering. Soms komt ook je reisverzekering van pas.

Twijfel? Bel de Univé Vakantiehulp!

Ben je op vakantie en heb je gezondheidsklachten? Waarschijnlijk wil je graag weten waar je goed geholpen kunt worden en of eventuele zorgkosten vergoed worden. Daarvoor kun je 24/7 de Univé Vakantiehulp bellen.

Naar de Univé Vakantiehulp

Zorgverzekering op vakantie

Welke ziektekosten je in het buitenland vergoed krijgt als je op vakantie bent, hangt af van hoe je precies verzekerd bent. Duurt je vakantie korter dan één jaar? En werk je tijdens die reis niet voor een buitenlandse werkgever? Dan ben je verplicht om je Nederlandse zorgverzekering te houden.

Vanuit de basisverzekering ben je verzekerd voor spoedeisende zorg in het buitenland die niet kan wachten tot je terugkeert naar Nederland. Als je twijfelt of daar sprake van is, kun je gebruik maken van onze vakantiehulp. Wil de arts in het buitenland je opnemen in het ziekenhuis? Dan moet je altijd contact op (laten) nemen met de alarmcentrale.

Als de spoedeisende zorg inderdaad niet kan wachten, krijg je vanuit de basisverzekering de ziektekosten in het buitenland tot maximaal het Nederlandse tarief vergoed. Zijn de zorgkosten in het buitenland hoger dan in Nederland? Dan betaal je het verschil zelf, tenzij je daarvoor een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering met medische kosten af hebt gesloten.

Als je op vakantie gaat binnen Europa is het verstandig om je zorgpas bij de hand te hebben. Op achterkant van je zorgpas vind je namelijk de European Health Insurance Card (EHIC). Daarmee toon je binnen Europa aan dat je een zorgverzekering hebt, waardoor je de zorgkosten niet zelf voor hoeft te schieten. De rekening gaat dan rechtstreeks naar je Nederlandse zorgverzekeraar.

Je digitale zorgpas staat in de Univé App, maar is geen officieel verzekeringsdocument. Daarom kun je ook een fysieke zorgpas aanvragen en die meenemen op vakantie. Heb je geen (fysieke) zorgpas bij de hand? Of reis je buiten Europa? Dan kun je 24/7 de Univé Alarmcentrale voor zorg bellen. Wij versturen dan direct een bewijs van verzekering door zodat je de kosten niet hoeft voor te schieten.

Duurt je reis langer dan een jaar? Dan kun je bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) navragen of je je Nederlandse ziektekostenverzekering moet houden. Duurt je reis langer dan drie jaar? Of werk je tijdens je reis voor een buitenlandse werkgever? Bijvoorbeeld tijdens het backpacken om je reis te kunnen betalen? Dan kun je je Nederlandse zorgverzekering niet houden. Je kunt dan een internationale zorgverzekering of zorgverzekering in het buitenland afsluiten. Welke ziektekosten in het buitenland je dan vergoed krijgt hangt af van je nieuwe (aanvullende) zorgverzekering en/of reisverzekering.

Vergoeding spoedeisende zorg

Spoedeisende zorg die niet kan wachten tot je terugkeert naar Nederland krijg je vergoed vanuit de basisverzekering. Je zorgverzekering heeft namelijk een werelddekking. Omdat je basisverzekering maximaal het Nederlandse tarief vergoedt, moet je soms een deel van de rekening zelf betalen. Soms moet je ook eerst contact opnemen met de alarmcentrale voordat je een vergoeding kunt krijgen.

Spoedeisende zorg buitenland

Heb je een aanvullende zorgverzekering en/of reisverzekering? Dan krijg je het verschil tussen het Nederlandse en buitenlandse tarief vaak alsnog vergoed. Ook voor deze vergoeding moet je soms eerst contact opnemen met de alarmcentrale.

Hoe de afhandeling van de zorgkosten precies verloopt hangt af van de partij met wie jij het eerste contact hebt opgenomen: de zorgverzekeraar of reisverzekeraar. Die eerste partij regelt de kosten voor je in het buitenland en verrekent dit later met de andere partij.

Houd er rekening mee dat je voor zorg in het buitenland eigen risico en/of eigen bijdrage betaalt, als dat ook in Nederland het geval zou zijn. Spoedeisende hulp in het ziekenhuis valt bijvoorbeeld altijd onder het eigen risico. Als de zorgkosten in het buitenland lager zijn dan je eigen risico, betaal je de rekening daarom zelf. Met een vrijwillig eigen risico kan die rekening oplopen tot € 885.

Zou je de eigen bijdrage in Nederland vergoed krijgen vanuit je aanvullende verzekering? Dan geldt dat ook in het buitenland. Het wettelijk eigen risico van € 385 kun je soms vergoed krijgen vanuit je reisverzekering bij zorgkosten in het buitenland. In beide gevallen is het wel van belang dat je de zorg vergoed krijgt vanuit je basisverzekering.

Medicijnen en niet-spoedeisende zorg

Tijdens je reis of vakantie heb je soms medicijnen of andere vormen van zorg nodig. Dit zijn vormen van niet-spoedeisende zorg, die je in het buitenland ook vergoed kunt krijgen. Vaak heb je wel vooraf een verwijzing en/of toestemming van je zorgverzekeraar nodig. 

Ga je naar het buitenland voor een medische behandeling? Dan moet je dit vooraf bij je zorgverzekeraar aanvragen. Want niet alle behandelingen worden vergoed. Ook in het buitenland kun je voor niet-spoedeisende zorg te maken krijgen met gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgverleners. Je zorgverzekeraar kan in sommige (buur)landen namelijk afspraken hebben met bijvoorbeeld ziekenhuizen. Dit is bijvoorbeeld in een aantal Spaanse badplaatsen zo omdat hier veel Nederlanders overwinteren.

Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, krijg je als je de behandeling vooraf hebt aangevraagd, maximaal de kosten vergoed die dezelfde behandeling in Nederland zou kosten. Als de kosten hoger zijn betaal je een deel zelf. Omdat het dan niet om medische noodzakelijke spoedeisende hulp gaat, krijg je die meestal ook niet vanuit een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering vergoed.

Niet-spoedeisende zorg buitenland