Ga naar inhoud

(Hoe) kan ik mijn AOV opzeggen?

Tijdens je ondernemerschap kan er van alles in jouw werk- of privésituatie veranderen. Of misschien stop je wel met zzp’en, bijvoorbeeld om in loondienst te gaan.  

Heb je destijds een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) afgesloten die niet langer bij jouw gewijzigde situatie of ondernemerschap past? 

Dan kun je altijd nog jouw AOV aanpassen.

Zo kun je:

  • je verzekering tijdelijk stopzetten, 
  • je verzekerde inkomen verhogen of verlagen, en 
  • de uitkeringsduur verlengen of verkorten. 

Wil je de AOV helemaal beëindigen?  

Geen probleem. Na het eerste jaar kun je de AOV opzeggen wanneer je wilt. De verzekering stopt dan één dag nadat je deze hebt beëindigd. Let op: als je een driejarig contract met 90% aanvangskorting hebt afgesloten, dan kan deze tijdens de eerste drie jaar niet worden opengebroken.  

Naar het opzegformulier

Of beëindig je verzekering via Mijn Univé Zakelijk. Dat gaat eenvoudig en snel: 

Log in & zeg op

Navigeer via 'Mijn verzekeringen' naar de verzekering die je wilt opzeggen. Bij de polisdetails klik je op 'Verzekering opzeggen'. Vul hier de gevraagde gegevens in en verstuur je opzegging. 

Wanneer eindigt mijn verzekering? 

Je arbeidsongeschiktheidsverzekering stopt (automatisch) in de volgende gevallen: 

  • Jij stopt zelf de verzekering. Wij beëindigen de verzekering één dag nadat wij jouw bericht hebben gekregen.

  • De einddatum van de verzekering is bereikt.  

  • Je komt te overlijden.  

  • Er is sprake van faillissement, uitstel van betaling of schuldsanering. Als dit komt door jouw arbeidsongeschiktheid dan stoppen wij een eventuele uitkering niet.  

  • Heb je gekozen voor een verzekering met een beperkte uitkeringsduur van 2 of 5 jaar? Dan beëindigen wij de verzekering als je deze maximale uitkeringsduur heeft bereikt. We tellen de periodes van arbeidsongeschiktheid bij elkaar op voor het bepalen van de totale uitkeringsduur. 

Tot wanneer betaal ik premie na afloop van de verzekering?   

Indien jij of wij de verzekering niet eerder stoppen, betaal je het laatste jaar van de verzekering (aan het einde van de looptijd) geen premie meer. 

Hoe lang is arbeidsongeschiktheid daarna nog verzekerd? 

Je ontvangt al een AOV-uitkering 

Stel, je stopt de AOV terwijl je op dat moment arbeidsongeschikt bent. Als je op dat moment een uitkering voor arbeidsongeschiktheid van ons ontvangt, dan blijven wij deze aan jou uitkeren.  

Je ontvangt nog geen AOV-uitkering 

Meld je na beëindiging van de verzekering dat je arbeidsongeschikt bent, dan kijken wij of de arbeidsongeschiktheid is ontstaan in de looptijd van de verzekering.  

  • Zo ja, dan heb je recht op een uitkering.  

  • Is de arbeidsongeschiktheid ontstaan na de beëindiging van de verzekering? Dan heb je geen recht meer op een uitkering. 

Word je in je herstelperiode minder arbeidsongeschikt?  

Dan krijg je een lagere uitkering die hoort bij dit lagere percentage van arbeidsongeschiktheid.  

De uitkering stopt wanneer je volledig bent hersteld, nog minder dan 25% arbeidsongeschikt bent of minder dan een andere uitkeringsdrempel die je met ons hebt afgesproken.  

Wanneer je na beëindiging van de uitkering binnen 90 dagen opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan heb je geen recht meer op een nieuwe uitkering.