Ga naar inhoud

Documenten arbeidsongeschiktheid

Op uw polisblad/pakketoverzicht leest u welke voorwaarden op uw verzekering van toepassing zijn. Uw polisblad vindt u in Mijn Univé onder het tabblad ‘Verzekeringen’.

Vergelijkingskaarten Risico’s afdekken

Verzekeringskaarten

Wat is wel en niet gedekt door de arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bekijk de Verzekeringskaart:
Verzekeringskaart AOV