Ga naar inhoud

Immateriële schade

Als u een ongeluk krijgt heeft u kans op letselschade. Hieronder vallen twee soorten schade: materiële schade en immateriële schade. In dit artikel bespreken we immateriële schade: wat houdt dit precies in? En wanneer heeft u recht op een immateriële schadevergoeding (smartengeld)?

Lees verder of ga direct naar:

Wat is immateriële schade?

Een ongeluk kan leiden tot emotioneel leed, lichamelijk letsel en mentale klachten. Dit zorgt er vaak voor dat u minder plezier in het leven heeft. Er is dan sprake van immateriële schade.

Immateriële schade en voorbeelden van letsel

Er zijn veel verschillende vormen van letsel en leed die de kwaliteit van uw leven kunnen verminderen.

Een aantal voorbeelden van letsel of leed dat u kunt claimen op de aansprakelijke partij:

 • lichamelijke schade door het ongeluk, zoals brandwonden, botbreuken of een whiplash

 • littekens waar u veel last van heeft, bijvoorbeeld omdat u zich ervoor schaamt

 • verdriet omdat het ongeluk beperkingen heeft veroorzaakt en u hierdoor uw werk, hobby’s of andere dagelijkse dingen niet of nauwelijks kunt doen (of alleen op een andere manier kunt doen, bijvoorbeeld met een medisch hulpmiddel)

 • mentale klachten door het ongeluk, zoals PTSS of een depressie

 • zorgen over de gevolgen van uw klachten of handicap (zoals de impact op uw gezondheid, veiligheid, financiële situatie of toekomst)

 • een lange opname in het ziekenhuis

 • een lang proces van genezing

 • geen uitzicht op herstel

 • eenzaamheid, bijvoorbeeld omdat u sinds het ongeluk minder contact kunt hebben met anderen

Kom ik in aanmerking voor smartengeld (immateriële schadevergoeding)?

Als u letsel heeft, dan kunt u in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor smartengeld. Zo moet u duidelijk kunnen bewijzen dat u minder levensplezier heeft en dat het ongeluk hier de oorzaak van is. Ook moet de persoon die u voor de schade aansprakelijk stelt, toegeven aansprakelijk te zijn.

Welke factoren bepalen de hoogte van het smartengeld?

Om te bepalen hoeveel smartengeld u kunt eisen van de aansprakelijke partij, kijkt de verzekeraar of uw jurist naar allerlei factoren waaronder:

 • hoe ernstig het letsel of uw klachten zijn

 • wat voor letsel of klachten u heeft

 • hoeveel pijn u heeft

 • hoeveel operaties er nodig zijn

 • hoelang u last heeft van het letsel of de klachten

 • of u blijvende littekens of beperkingen heeft en wat de gevolgen hiervan zijn voor uw dagelijks leven

 • tot in hoeverre de betrokken partij hiervoor aansprakelijk is

Uiteindelijk bepaalt de verzekeraar van de persoon die u aansprakelijk stelt of diegene ook daadwerkelijk aansprakelijk is en hoeveel smartengeld u precies krijgt. Wel gebeurt dit in overleg of onderhandeling met uw jurist.

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

Om een indruk te geven van de bedragen, leest u hieronder welk letsel onder welke vergoeding kan vallen. Door de gevolgen die het letsel op uw leven heeft, kan het bedrag van uw schadevergoeding hoger of lager zijn dan deze voorbeelden.

Gering letsel: tot € 2000
Bij gering letsel is er sprake van kleine immateriële schade die bijvoorbeeld veroorzaakt is door kneuzingen, kleine botbreuken, schaafwonden, vleeswonden of een lichte hersenschudding.

Licht letsel: € 1.500 tot € 3.500
Hieronder vallen bijvoorbeeld beschadigingen aan uw gebit, inwendig letsel, eenvoudige botbreuken in uw armen of benen, lichte littekens, of een arm uit die kom waarvan u al genezen bent.

Matig letsel: € 3.500 tot € 9.000
Voorbeelden van matig letsel zijn: een whiplash, een amputatie van een deel van uw duim of vinger, blijvend letsel aan uw nek, gescheurde kniebanden, of lelijke littekens die het letsel heeft veroorzaakt. Ook mentale schade die ontstaan is door een verboden seksuele handeling, zoals verkrachting, valt onder matig letsel.

Ernstig letsel: € 9.000 tot € 21.000
Onder ernstig letsel valt bijvoorbeeld een ernstige whiplash, ernstig inwendig letsel, een beenverkorting, een schedelbasisfractuur, een korte coma of doofheid aan één kant.

Zwaar letsel: € 21.000 tot € 43.000
Er is sprake van zwaar letsel bij onder andere een lange coma, een blijvende zware handicap, verlies van reuk of smaak, of lange mentale instabiliteit.

Zeer zwaar letsel: € 43.000 tot € 76.000
Hieronder vallen ernstige brandwonden, ernstige mentale instabiliteit, verlies van spraak, blindheid aan beide ogen, een dwarslaesie, of een amputatie van uw arm, been, voet of hand.

Uitzonderlijk zwaar letsel: € 76.000 of meer
In de laatste categorie vallen letsels die het meest ernstig zijn, zoals een volledige dwarslaesie. Of zeer zware en ernstige brandwonden die leiden tot ernstige en zichtbare misvormingen. Ook letsel waardoor u helemaal niet meer kunt communiceren valt hieronder.

Wat is affectieschade?

Bent u de naaste van een slachtoffer met letselschade? Dan kunt u zelf ook immateriële schade hebben. Dit soort schade heet affectieschade of shockschade.

Voorbeelden van situaties waarin sprake kan zijn van affectieschade:

 • Uw naaste heeft een handicap door het ongeluk en heeft daardoor dagelijks uw zorg nodig.

 • U zag uw naaste verongelukken en u heeft daar mentale klachten aan overgehouden.

Affectieschade is in sommige gevallen ook te verhalen op de aansprakelijke partij. Een jurist kan u meer vertellen over de mogelijkheden in uw situatie.

Juridische hulp bij immateriële schade

Heeft u immateriële schade en hulp nodig bij het claimen van uw smartengeld? Of heeft u als naaste affectieschade en wilt u weten waar u recht op heeft? Dan helpen de ervaren juristen van Univé u graag persoonlijk verder. Vraag juridische hulp aan via uw rechtsbijstandverzekering of, als u die niet heeft, via Rechtshulp on demand.