Ga naar inhoud

Onderzoek: irritatie en agressie in het verkeer

Een op de zes automobilisten zegt zich snel te ergeren in het verkeer. Opvallend is dat bestuurders die veel te hard rijden een aanzienlijk grotere bron van ergernis (43%) zijn dan bestuurders die niet doorrijden (18%). Dit komt naar voren uit een onderzoek van MarketResponse* in opdracht van Univé onder 1.011 respondenten.

Grootste irritaties op de weg

De meeste ergernissen op de weg komen voort uit agressief rijgedrag (74%) of het veel te hard rijden door medeweggebruikers (43%). Ook ergert een kwart van de Nederlanders zich aan bestuurders die te lang de linkerbaan in beslag nemen zonder iemand in te halen. Verder heeft 1 op 5 automobilisten die we naar hun ervaringen vroegen een enorme hekel aan auto’s die dubbel geparkeerd staan (21%) of die voor hun neus afslaan (21%).

Toeteren en handgebaren

Als het gaat om agressiviteit in het verkeer, scoren Nederlanders laag. Althans, wanneer ze hun eigen rijgedrag een score moeten geven. Nederlanders vinden andere automobilisten namelijk een stuk agressiever in het verkeer dan zijzelf. Met name handgebaren en afsnijden wordt door automobilisten als agressief gedrag bestempeld. 67% zegt in het verkeer een keer een handgebaar gekregen te hebben, terwijl slechts 25% aangeeft dit ooit zelf te hebben gedaan. Ditzelfde is terug te zien bij het afsnijden. 70% heeft dit zelf meegemaakt, maar slechts 16% zegt zelf ooit iemand te hebben afgesneden.

Conflicten langs de weg

Dat irritaties in het verkeer nog al eens leiden tot conflicten langs de weg, blijkt tevens uit het onderzoek. Zo zegt een op de acht respondenten weleens te zijn uitgestapt om de confrontatie aan te gaan met een andere weggebruiker. Opvallend is dat mensen die zelf een ongeluk hebben meegemaakt vaker zeggen dit te doen.Een opgelucht gevoel nadat je jouw zegje hebt gedaan? Voor de meeste confrontatiezoekers (38%) is dat het geval.Toch is niet iedereen achteraf even blij met zijn gedrag. 26% zegt zich achteraf schuldig te voelen, terwijl 24% zegt zich na de tijd te schamen.

Appende fietser blijft wielrenner voor

Behalve medeautomobilisten geven ook andere verkeersdeelnemers aanleiding tot irritatie. Met maar liefst 50% is de appende fietser het minst populair onder autobestuurders. Kort gevolgd door wielrenners die op de provinciale weg de doorgang blokkeren (46%) en tweewielers die ’s avonds zonder licht ineens opduiken (43%). Volgens het onderzoek van de coöperatie geeft 1 op 3 automobilisten aan zich groen en geel te ergeren aan door rood lopende voetgangers (32%) en e-bikers die niet uitkijken (29%). *

Waarom we soms zo boos zijn in de auto en wat we eraan kunnen doen

A.A.S. Schadeherstel, partner van Veilig Verkeer Nederland, maakte een documentaire waarin verschillende experts agressie in het verkeer bespreken. Volgens Jeroen Pieck, trainer CBR Maatregelen, komt agressief rijgedrag voort uit reactie op bepaald gedrag van de ander. “De ander doet iets uit eigen voordeel en niet om de ander te irriteren. Toch kan hier agressie uit voortkomen.” Mensen worden dus vooral boos als ze denken dat anderen ze iets aan willen doen. Bijvoorbeeld gehinderd worden.

Hoewel een gezonde mate van frustratie in het verkeer goed is, het houdt ons namelijk scherp, kan teveel frustratie problematisch zijn. In zo’n geval kan het helpen om het perspectief van de ander te begrijpen. De ander rijdt vast niet zo langzaam om jou in de weg te zitten, maar kent de weg misschien niet of vindt een bepaalde verkeerssituatie spannend. Door dit te beseffen, word je al een stuk rustiger. Merk je dat je toch agressief wordt om het gedrag van een ander? Dan kan het ook helpen om jezelf een handeling aan te leren. Bijvoorbeeld drie keer heel diep in- en uitademen of je binnenspiegel goed zetten. Op deze manier leer je af dat je automatisch agressief reageert.

* In opdracht van Univé presenteerde MarketResponse de 1011 deelnemers die aan het onderzoek deelnamen verschillende verkeerssituaties en vroeg hen deze situaties te rangschikken op basis van de mate van irritatie die ze bij hen opriepen. De inzichten en de bijbehorende percentages in deze alinea zijn een weergave van de situaties die respondenten het vaakst als nummer 1 en nummer 2 ergernis kwalificeerden.

Meer autoverzekering en onderzoek

Meer onderzoeken over auto of autoverzekering die zijn gepubliceerd door Univé vind je bij autoverzekering onderzoek.