Minder autobranden tijdens jaarwisseling

Mede dankzij de lockdown en het vuurwerkverbod was de jaarwisseling behoorlijk rustig. Desondanks werden in diverse plaatsen toch nog auto’s in brand gestoken. Maar met 289 meldingen waren dat er fors minder dan tijdens oud en nieuw 2020/2021. Dit blijkt uit onderzoek dat Univé uitvoerde met Alarmeringen.nl.*

Landelijk een forse daling

Landelijk is het aantal autobrandmeldingen gedaald naar 289 tijdens de laatste jaarwisseling, ten opzichte van 334 meldingen in 2020/2021. De jaarwisseling van 2020/2021 was door de lockdownmaatregelen en het vuurwerkverbod al een stuk rustiger dan de jaren daarvoor. Tijdens oud en nieuw 2019/2020 waren er maar liefst 438 meldingen van autobranden.

Grote regionale verschillen

Ook dit jaar zien we weer grote verschillen tussen de provincies. Zuid-Holland blijft koploper met 88 meldingen, ondanks een daling van 28,5% ten opzichte van vorig jaar. Daarna volgen Utrecht (48) en Noord-Holland (38) als provincies met de meeste meldingen.

In Noord-Brabant nam het aantal autobranden zelfs af met 40%. Met dertig meldingen was het daar aanzienlijk rustiger dan tijdens de vorige jaarwisseling. In de doorgaanse rustige provincies Limburg, Zeeland en Friesland werd er juist iets vaker alarm geslagen. In Groningen verdubbelde het aantal meldingen bijna.


Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

De cijfers per provincie op een rij

Provincie 2020/2021 2021/2022 Verschil
Drenthe 16 6 - 62,5%
Flevoland 9 3 - 67%
Friesland 8 12 + 50%
Gelderland 35 26 - 26%
Groningen 7 13 + 86%
Limburg 7 11 + 57%
Noord-Brabant 49 30 - 39%
Noord-Holland 20 38 + 90%
Overijssel 19 10 - 47%
Utrecht 39 48 + 23%
Zeeland 2 4 + 100%
Zuid-Holland 123 88 - 28,5%
       
Totaal 334 289 - 13,5%

Voorkom onnodige schade

Univé ontvangt gemiddeld tussen de 25 en 30 schademeldingen door autobranden in de nieuwjaarsnacht. Het is onnodige schade die bijdraagt aan de premiestelling van verzekeraars. Het voorkomen van schade is dus in het belang van elke verzekerde.

Om te voorkomen dat een auto in brand wordt gestoken, is een veilige parkeerplek de belangrijkste tip. Bij voorkeur in een afgesloten garage of een goed verlichte plaats bij voorkeur met cameratoezicht.

Autobranden door vandalisme

Elke auto die opzettelijk in brand is gestoken is er een te veel. Een auto is een waardevol bezit voor de eigenaar. Of de schade vergoed wordt, hangt af van de autoverzekering.  Bij een WA+ en All Risk verzekering is brandschade verzekerd, ook als dat komt door vandalisme.

Maar bij een WA autoverzekering is brandschade niet verzekerd. In dat geval moet de eigenaar zelf de dader aansprakelijk stellen en daar proberen de schade te verhalen. Maar dan moet de dader wel bekend zijn.

Veiligheid in de buurt

Behalve voor de eigenaar heeft een autobrand ook een forse impact op de buurt. Het draagt bij aan een gevoel van onveiligheid in de eigen woonomgeving. Zeker als de brand vlak bij een woning of andere auto’s plaatsvindt.

Aangifte doen

Bent u slachtoffer geworden van een autobrand door vandalisme? Doe dan altijd aangifte bij de politie.

Univé publiceerde op 5 januari 2022 januari een persbericht over autobranden in de nieuwjaarsnacht.

* Verantwoording onderzoekscijfers
De onderzoekscijfers waarop Univé dit bericht baseert zijn opgesteld in samenwerking met alarmeringen.nl en zijn afkomstig uit de daadwerkelijke meldingen die gedaan zijn rond de jaarwisseling. Branden als gevolg van ongevallen, autobranden op snelwegen, loze meldingen en herhaalde oproepen zijn voor deze analyse zo veel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Om goed te kunnen vergelijken is bovendien maximaal één melding per dag per straat meegeteld en is enkel gekeken naar voertuigbrand-gerelateerde P2000-meldingen.