Ga naar inhoud

Baby aanmelden op je zorgverzekering

Voor de zorgverzekering je baby aanmelden doe je makkelijk en snel online. Dit kun je het beste zo snel mogelijk doen, maar je hebt uiterlijk 4 maanden de tijd. Voor de aanmelding heb je het burgerservicenummer (BSN) van je kindje nodig. Je baby is gratis meeverzekerd.

Baby aanmelden zorgverzekering binnen 4 maanden

De overheid heeft bepaald dat ouders binnen 4 maanden na de geboorte hun kind aan moeten melden bij de zorgverzekering. Het kindje is na de aanmelding met terugwerkende kracht naar de geboortedatum verzekerd voor zorgkosten die na de geboorte misschien al zijn gemaakt en toekomstige zorgkosten. Meld je je kindje niet (op tijd) aan? Dan moet je de zorgkosten van je baby mogelijk zelf betalen tot het moment van aanmelden.

Welke zorgverzekering baby aanmelden?

Na de geboorte van je kindje zijn er 3 mogelijke polissen waarop je je baby aan kunt melden voor de zorgverzekering:

  1. Jouw eigen polis
  2. Polis van je partner
  3. Gezamenlijke polis

Hebben jij en je partner allebei een eigen polis? Dan kun je ervoor kiezen om jullie kindje bij jouw zorgverzekering aan te melden. Die krijgt dan dezelfde basisverzekering en aanvullende verzekering als die jij hebt. Ook ben jij dan degene die bijvoorbeeld zorgkosten van je kindje moet declareren. Als je alleenstaande ouder bent, meld je je baby natuurlijk altijd aan op je eigen polis.

Hebben jullie liever dat je partner de zorgzaken regelt voor jullie kindje? Of heeft die een uitgebreidere aanvullende verzekering, waardoor je baby automatisch ook meer vergoed krijgt? Dan kan je partner jullie kindje aanmelden op de polis. Aan het einde van het jaar kunnen jullie dat altijd weer veranderen als jullie zelf je zorgverzekering wijzigen of overstappen van zorgverzekeraar.

Staan jij, je partner en mogelijk anderen uit jullie gezin aangemeld op een gezamenlijke zorgverzekering? Dan kan de verzekeringnemer jullie baby daar ook bij aanmelden. Die is dan automatisch hetzelfde verzekerd als degene met de meest uitgebreide zorgverzekering. Dat kan die van de verzekeringnemer zijn, maar ook van degene die is meeverzekerd op de polis.

Vergoeding zorgkosten na aanmelden baby

Als je je baby binnen 4 maanden na de geboorte aanmeldt, is die verzekerd voor zorgkosten die vanaf de geboorte al gemaakt zijn of nog gemaakt gaan worden. Alle zorgkosten rondom de zwangerschap en thuisbevalling of bevalling in het ziekenhuis, vallen onder de zorgverzekering van de moeder. Als de baby extra zorg nodig heeft in het ziekenhuis, wordt dat vergoed vanuit de eigen zorgverzekering van de baby.

Welke vergoedingen je kindje krijgt hangt af van de zorgverzekering waarop die is aangemeld. Denk daarbij aan de hoogte van vergoedingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners of alternatieve geneeswijzen vanuit de aanvullende verzekering. Totdat je kind 18 jaar is, betaalt die geen premie, geldt er geen eigen risico en krijgt die bijvoorbeeld ook de tandarts en fysiotherapeut vergoed.