Ga naar inhoud

Wat is een EMG-cursus?

Bij het halen van ons rijbewijs leren we niet alleen over verkeersregels, maar ook over hoe we ons netjes moeten gedragen in het verkeer. Zo voorkomen we dat er gevaarlijke situaties ontstaan voor niet alleen onszelf, maar ook voor anderen. Toch zijn er mensen die deze verkeersregels niet serieus nemen en door hun asociale rijgedrag juist zorgen voor gevaar. Voor deze mensen is er de EMG-cursus: de Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer.

Wanneer moet iemand een EMG-cursus doen

Betrapt de politie iemand op asociaal rijgedrag of het overtreden van de verkeersregels, zoals door rood licht rijden, regelmatig bumperkleven of veel te snel rijden? Dan kan de bestuurder verplicht worden om een EMG-cursus te doen bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). De EMG-cursus kan ook een extra eis zijn om het rijbewijs weer terug te krijgen als het rijbewijs van de bestuurder al is ingevorderd.

Het CBR stuurt dan een brief waarin het de verkeersovertreder oproept deze verplichte cursus te volgen. Meldt de overtreder zich niet aan voor de cursus? Dan wordt het rijbewijs van die persoon ongeldig verklaard.

Hoeveel kost de cursus

De cursus is belangrijk en dat is te merken aan de kosten ervan. De EMG-cursus kosten bestaan uit twee delen die de verkeersovertreder volledig zelf moet betalen:

  • € 470,00 opleggingskosten (voor het verplichten van de cursus)
  • € 924,00 uitvoeringskosten (voor het volgen van de cursus)

De opleggingskosten moeten altijd binnen de betaaltermijn betaald worden. Het zijn grote bedragen, dus het kan zijn dat de overtreder de uitvoeringskosten niet in een keer kan betalen. Als dat zo is, kan die ervoor kiezen om de kosten in termijnen te betalen. De persoon die de cursus moet volgen, moet deze zogenoemde betalingsregeling wel binnen 3 weken na ontvangst van de factuur aanvragen via het CBR.

Wat leert de deelnemer tijdens de cursus?

Tijdens deze cursus leren de deelnemers in zeven weken alles over veiligheid in het verkeer. De lessen gaan onder andere over verkeersregels, veilig rijden en hoe ze zich als verantwoordelijke weggebruiker kunnen gedragen. Ook hebben ze met een specialist een persoonlijk gesprek over (hun) gedrag in het verkeer, zodat ze zich bewust worden van hoe ze hun huidige rijstijl kunnen veranderen en zo veiliger aan het verkeer deel te nemen.

Bezwaar maken

Als iemand het er niet mee eens is dat die de cursus moet volgen, heeft die persoon het recht om bezwaar te maken. Dat moet dan wel binnen 6 weken na ontvangst van de cursusoproep gedaan worden, anders mag het CBR de aanvraag niet meer behandelen. Bezwaar maken kan door het invullen van een bezwaarformulier, maar een advocaat of juridisch hulpverlener kan meestal ook het bezwaar indienen bij het CBR.

Veiligheid is prioriteit

Bezwaar maken betekent niet meteen dat de verkeersovertreder de cursus niet meer hoeft te volgen, tenzij uit het bezwaar blijkt dat er fouten in het proces zijn gemaakt en de persoon onterecht de oproep heeft gekregen. Anders blijft de EMG-cursus verplicht om te volgen, want uiteindelijk gaat het erom dat iedereen zich netjes aan de verkeersregels houdt en zo veilig mogelijk op weg gaat.