Ga naar inhoud

Zorgverzekeringswet

Iedereen in Nederland heeft toegang tot een uitgebreid pakket aan basiszorg. Dat staat in de Zorgverzekeringswet, die geldt voor ons allemaal. Benieuwd wat er precies in de wet staat? Lees dan verder.

Wat staat er in de Zorgverzekeringswet? 

De wet is uitgebreid en gedetailleerd, maar dit zijn de belangrijkste punten die erin staan: 

  • Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering te hebben en heeft recht op zorg uit deze zorgverzekering. U bent vrij om te bepalen waar u deze verzekering afsluit. 

  • Zorgverzekeraars zijn verplicht om ervoor te zorgen dat er voor iedereen in Nederland voldoende basiszorg beschikbaar is. 

  • Zorgverzekeraars mogen niemand een basisverzekering weigeren. 

  • De premie voor een bepaalde polis is voor iedereen gelijk. Er wordt geen onderscheid gemaakt in bijvoorbeeld leeftijd of gezondheid.  

  • De gegarandeerde basiszorg wordt onderling geregeld door zorgverzekeraars, zorgverleners en verzekerden. 

  • Welke zorg er in de basisverzekering zit, wordt elk jaar bepaald door de overheid, net als de hoogte van het eigen risico.  

Kinderen gratis meeverzekerd 

Net als iedereen moeten ook kinderen verplicht een basisverzekering hebben. Zij worden gratis meeverzekerd met hun ouders of verzorgers. Pas wanneer zij 18 jaar worden, moeten zij zelf premie betalen. Lees meer over uw kind aanmelden

Aanvullende verzekering is niet verplicht 

Volgens de Zorgverzekeringswet is een aanvullende verzekering niet verplicht. Maar veel mensen kiezen wel voor een aanvullende verzekering. Hiermee verzekert u zich namelijk voor de kosten van zorg die niet in de basisverzekering zit. Bijvoorbeeld (extra) fysiotherapie, de tandarts vanaf 18 jaar en brillen of lenzen. 

Lees meer over de aanvullende verzekeringen van Univé. 

Meer zorgwetten 

Naast de Zorgverzekeringswet zijn er drie andere wetten waarmee de zorg in Nederland geregeld wordt: 

  • De Wet langdurige zorg (Wlz) biedt hulp aan mensen die blijvend intensieve zorg of toezicht nodig hebben. Lees meer over deze wet

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die ondersteuning thuis nodig hebben, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Uw gemeente kan u meer informatie geven hierover. 

  • De Jeugdwet is speciaal ontwikkeld voor kinderen tot 18 jaar die begeleiding nodig hebben. Hieronder valt onder andere logopedie, dyslexiezorg en psychologische hulp, bijvoorbeeld bij de opvoeding. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.