Eigen risico of eigen bijdrage?

Wanneer heb ik nu te maken met het eigen risico en wanneer met een eigen bijdrage? Die vraag wordt met enige regelmaat gesteld aan onze adviseurs. Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rij.

Eigen risico zorgverzekering

Wie 18 jaar of ouder is, heeft een wettelijk verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Voor 2020 heeft de overheid dit vastgesteld op € 385,- per jaar. Daarnaast kun u een vrijwillig eigen risico kiezen. Hoe hoger uw vrijwillig eigen risico, hoe lager uw premie.

Ook goed om te weten, het eigen risico telt niet voor:

 • Voorkeursgeneesmiddelen of te wel preferente medicijnen. De kosten voor de terhandstelling door de apotheker vallen wel onder je eigen risico.
 • De door de zorgverzekeraar als voorkeursproduct geselecteerde drinkvoedingen zoals genoemd in het Reglement farmaceutische zorg
 • Huisartsenzorg. Geneesmiddelen (met uitzondering van voorkeursgeneesmiddelen) die de huisarts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico. Dit geldt ook voor laboratoriumonderzoek op verzoek van je huisarts.
 • Verpleging en verzorging
 • Verloskundige zorg en kraamzorg (maar indirect hiermee samenhangende kosten voor o.a. bloedonderzoek of ziekenvervoer tellen wel mee voor het eigen risico).
 • Hulpmiddelen in bruikleen (vervoer en onderhoud tellen wel mee voor het eigen risico).
 • Bepaalde nacontroles van een nier- of leverdonor
 • Eventueel eigen bijdragen en/of eigen betalingen
 • Specifieke zorgprogramma’s zoals het Stoppen met roken-programma

Rekenvoorbeeld vrijwillig eigen risico 2020

Stel, u kiest voor een vrijwillig eigen risico van € 200,- en u heeft in 2020 specialistische zorg nodig in het ziekenhuis. Dit kost € 1.560,-.

U betaalt dan € 585,- (€ 385,- verplicht + € 200,- vrijwillig eigen risico) en uw zorgverzekeraar betaalt het restantbedrag van € 975,-. Over zorgkosten uit de basisverzekering die u de rest van het jaar maakt wordt geen eigen risico meer ingehouden.

Lees meer over het eigen risico

Eigen bijdrage zorgverzekering 2020

Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat je een deel van deze kosten zelf betaalt. Reden hiervoor is het betaalbaar houden van de zorg. Het bedrag dat daarna overblijft telt mee voor het eigen risico.

Een eigen bijdrage betaal je onder andere voor:

 • Bepaalde hulpmiddelen (zoals een pruik of orthopedische schoenen)
 • Zittend ziekenvervoer
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Bijzondere tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar
 • Gebitsprotheses

Lees meer over de eigen bijdrage