Eigen bijdrage zorgverzekering

Voor sommige zorgsoorten, hulpmiddelen en medicijnen  geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoe hoog die bijdrage is, wordt bepaald door de overheid en is voor iedereen gelijk. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Wanneer moet u een eigen bijdrage betalen?

De eigen bijdrage geldt onder andere voor:

Eigen bijdrage in combinatie met het eigen risico

Moet u voor bepaalde zorg uit de basisverzekering een eigen bijdrage betalen? Het bedrag dat daarna overblijft telt mee voor het verplicht eigen risico en/of vrijwillig eigen risico.

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage  bij een kunstgebit

Jeroen Jansen heeft een volledig kunstgebit gekregen. De kosten zijn € 1.200,-. Voor een nieuw kunstgebit geldt een eigen bijdrage van 25%. Dit betekent dat Jeroen € 300,- zelf moet betalen. Er blijft dan nog een bedrag van € 900,- over. Het verplicht eigen risico in 2019 is € 385,-. In totaal betaalt Jeroen zelf € 685,- (€ 300,- eigen bijdrage en € 385,- voor eigen risico). De zorgverzekeraar van Jeroen betaalt de overige € 515,- aan zorgkosten. Jeroen hoeft de rest van het jaar geen verplicht eigen risico meer te betalen.

Bereken uw zorgpremie