Ga naar inhoud

Wat als ik zelf uitval?

De vrijheid van ondernemen heeft ook een keerzijde. Want wat gebeurt er als u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt? Houd rekening met deze risico’s. Want als ondernemer heeft u geen recht op een uitkering als u ziek wordt of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt. 

In de Wet In en Arbeid (WIA) is helaas niets geregeld voor ondernemers. Dus als er onverhoopt iets voorvalt, kunt u - al dan niet tijdelijk - uw inkomen kwijtraken.

Waar moet u rekening mee houden?

Zorg voor een vangnet om een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid op te vangen. U heeft een aantal mogelijkheden. Een korte ziekte kunt u het beste opvangen met een spaarpotje. Maar voor een ongeval en arbeidsongeschiktheid kunt u het beste een verzekering afsluiten. 

 • Een persoonlijke ongevallenverzekering
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voordat u een verzekering afsluit is het belangrijk om een aantal zaken goed uit te zoeken. Kijk naar het inkomen dat u nodig heeft om uw vaste lasten te betalen. Zet al uw inkomensbronnen op een rijtje en bepaal wat u minimaal nodig heeft om rond te komen. Misschien kunt u uw uitgavenpatroon aanpassen door kleiner te gaan wonen of een tweede auto te verkopen? Laat u altijd goed adviseren voordat u een verzekering afsluit.

Persoonlijke ongevallenverzekering
Een persoonlijke ongevallenverzekering keert een financiële tegemoetkoming uit bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeluk. Hiermee kunt u bijvoorbeeld tijdelijk iemand (laten) inhuren om uw bedrijf te leiden of uw bedrijfsruimte aan te passen. Maar u kunt dit bedrag ook gebruiken om uw revalidatie te financieren. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Deze verzekering zorgt dat u een inkomen ontvangt als u voor korte of langere tijd arbeidsongeschikt raakt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een vrij complexe verzekering. Maatwerk is erg belangrijk. Want de verzekering moet precies aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. Denk daarom goed na over de risico’s die u kunt en wilt lopen.

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) moet u rekening houden met een aantal belangrijke zaken.

 • De eindleeftijd
  Laat u de verzekering doorlopen tot u 55, 65 of 67 bent? De eindleeftijd heeft invloed op de premie die u betaalt. Het is vaak verstandig om te beginnen met een hoge eindleeftijd. U kunt deze dan verlagen als u voldoende kapitaal heeft opgebouwd.
 • Eigen risico
  Uw eigen risico(termijn) bepaalt wanneer de verzekering begint met uitbetalen. Dit kan na een maand zijn, maar ook pas na een half jaar. Reken uit hoelang u kunt rondkomen van een spaarpotje of andere inkomstenbronnen. Want met een langere eigenrisicotermijn betaalt u een lagere premie. 
 • Stijgende of gelijkblijvende verzekering
  De kosten van levensonderhoud veranderen in de loop der jaren. Daarom kunt u uw verzekering laten meegroeien met de prijsontwikkeling in Nederland. Zo weet u zeker dat uw koopkracht gelijk blijft. Een gelijkblijvende verzekering groeit niet mee.
 • Schade- of sommenverzekering
  Een schadeverzekering vergoedt de schade door arbeidsongeschiktheid. U moet dan wel zelf aantonen wat de schade is. Dus hoeveel inkomen u misloopt. Een sommenverzekering is eenvoudiger en keert een bedrag uit op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid. 
 • Arbeidsongeschiktheidscriterium
  Dit bepaalt op wat voor manier u verzekerd bent. Als u kiest voor ‘beroepsarbeidsongeschiktheid’ wordt alleen beoordeeld of u uw huidige beroep nog kunt uitoefenen. 
  Met het criterium ‘passende arbeid’ kijkt de verzekeraar ook of u nog een ander beroep kunt uitoefenen. Dit beroep moet wel passen bij uw opleiding en werkervaring.
  Het criterium ‘gangbare arbeid’ is erg kritisch. U ontvangt alleen een uitkering als u geen enkel ander beroep kunt uitoefenen. Dat kan dus ook betekenen dat u aan de slag moet in elke willekeurige functie.

Het advies van Univé

Wilt u hulp bij een risico-analyse? Graag willen wij u helpen uw risico’s te voorkomen of te beperken. En als dat niet mogelijk is, kunnen verzekeringen uitkomst bieden. Laat u daarom goed adviseren en maak direct een afspraak met Univé. U kunt ook contact opnemen met een Univé-winkel bij u in de buurt. Uw zakelijk adviseur kan u alle informatie geven.

Maak een afspraak