Ga naar inhoud

Een rechtsvorm kiezen

Gefeliciteerd, u bent voor uzelf begonnen of u bent dat van plan. Waarschijnlijk moet u veel regelen. Daarbij is het verstandig om ook uw risico’s in beeld te brengen. Graag willen wij u helpen die te voorkomen of te beperken. En als dat niet mogelijk is, kunnen verzekeringen uitkomst bieden.

Waar moet u rekening mee houden?

Bij het starten van uw eigen bedrijf dient u uw bedrijf bij de Kamer van Koophandel (KvK) in te schrijven in het handelsregister. De KvK geeft uw gegevens dan automatisch door aan de Belastingdienst. Meer informatie leest u op de pagina Uw eigen bedrijf starten

Voor een nieuw bedrijf moet u een rechtsvorm kiezen. Welke rechtsvorm kiest u dan? En bij een bestaande onderneming wilt u misschien wel de rechtsvorm wijzigen. Hieronder vindt u een aantal rechtsvormen op een rij, elk voorzien van informatie over het fiscale aspect en over uw aansprakelijkheid. 

Mogelijke rechtsvormen

Eenmanszaak

Eenmanszaak: u bent de enige eigenaar van uw bedrijf
U drijft de onderneming alleen, bijvoorbeeld omdat u een zelfstandig beroep uitoefent. Of omdat u de enige eigenaar van uw bedrijf bent. U kunt dus ook een eenmanszaak hebben als u personeel in dienst heeft. Voor uw personeel krijgt u dan te maken met loonheffingen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Personeel in dienst nemen/hebben

 • Fiscaal aspect
  U betaalt inkomstenbelasting over de winst uit uw eenmanszaak. Hiervoor gelden de tarieven uit box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Als de Belastingdienst u als ondernemer erkent én u voldoet aan het urencriterium, dan heeft u recht op belastingvoordeel, zoals de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Starters die recht hebben op ondernemersaftrek kunnen ook profiteren van startersaftrek.
 • Aansprakelijkheid
  U bent aansprakelijk voor alle handelingen en financiën van uw eenmanszaak. Er is geen onderscheid tussen uw privé- en bedrijfsvermogen. Eventuele schuldeisers van uw bedrijf kunnen dus ook aanspraak maken op uw privébezit. Als uw bedrijf failliet gaat, gaat u ook failliet. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan is uw partner ook financieel aansprakelijk voor de schulden. Met huwelijkse voorwaarden kunt u dit voorkomen. 

Besloten vennootschap (BV)

BV: de aandelen verdeeld over u en eventueel anderen
Richt u alleen of samen met anderen een Besloten Vennootschap (BV) op, dan schakelt u daarvoor een notaris in. In de notariële akte wordt onder meer vastgelegd hoeveel aandelen elk van de oprichters in de BV krijgt. De BV wordt beschouwd als de ondernemer. Gaat u personeel aannemen? Houdt u dan rekening met de risico’s die uw personeelsleden kunnen lopen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Personeel in dienst nemen/hebben.

Bent u zelf directeur-grootaandeelhouder van de BV en heeft u meewerkende familieleden? Dan bent u zelf verzekerd op de werknemersverzekeringen; uw familieleden niet. Wilt u dit risico op een andere manier afdekken, neem dan voor advies contact op met Univé.

 • Fiscaal aspect
  De BV betaalt vennootschapsbelasting over de winst die gemaakt wordt in de BV. Als BV moet u Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) afdragen. Neemt de BV personeel in dienst, dan krijgt de BV te maken met loonheffingen.
  Als u directeur-grootaandeelhouder bent en een salaris van de BV ontvangt, gelden voor u rondom belastingen dezelfde regels als voor andere werknemers. Over het salaris houdt de BV loonheffingen in en u betaalt, net als elke werknemer, inkomstenbelasting. Keert de BV dividend uit op uw aandelen, dan moet er dividendbelasting afgedragen worden.
 • Aansprakelijkheid
  De BV is een rechtspersoon en is daarom in principe zelf aansprakelijk voor haar schulden. Maar als directeur-grootaandeelhouder kunnen schuldeisers bij wanbeheer ook aanspraak maken op uw privébezit.

Vennootschap onder firma (vof)

VOF: ieder van de vennoten draagt bij (geld, goederen, arbeid)
Wilt u samen met andere ondernemers een bedrijf beginnen? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een Vennootschap Onder Firma (vof). Alle vennoten dragen bij in de vof, bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig. In een vennootschapscontract neemt u afspraken op over bijvoorbeeld de bevoegdheden van de vennoten, de inbreng en de verdeling van de winst. Een onderling opgestelde overeenkomst is ook geldig. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris; een juridisch adviseur, advocaat of accountant kan u ook hierbij helpen. 

 • Fiscaal aspect
  De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de  winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op aftrekposten en vrijstellingen zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. Op de site van de Belastingdienst vindt u meer informatie.
 • Aansprakelijkheid
  Als vennoot kunt u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. De schuldeisers van de vof kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de vof. Als dit onvoldoende is, kunnen zij aanspraak maken op het privévermogen van u en uw eventuele echtgenoot. U beperkt de aansprakelijkheid van uw echtgenoot door huwelijkse voorwaarden op te stellen. Heeft  uw vennoot privéschulden, dan kunnen zijn schuldeisers niet terecht bij uw privévermogen of bij het zakelijk vermogen van de vof.

Maatschap

Maatschap: u oefent uw beroep zelfstandig uit, maar samen met anderen (maten)
Wilt u uw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer uitvoeren? Bijvoorbeeld als tandarts, architect, fysiotherapeut, agrariër of advocaat? Dan kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen.

Kenmerken van een maatschap

 • U werkt min of meer op basis van gelijkwaardigheid samen.
 • Elke maat brengt iets in (zoals arbeid, geld of goederen).
 • De maatschap is gericht op financieel voordeel en de maten delen dat voordeel.

In een maatschap beoefent u uw beroep samen met uw partners (maten) onder een gemeenschappelijke naam.

 • Fiscaal aspect
  Elke maat van de maatschap die aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Hierdoor kan hij gebruikmaken van de speciale regelingen voor ondernemers. De BTW-regels zijn op de maatschap van toepassing, want voor de BTW is de maatschap ondernemer. De maten zijn voor de BTW geen ondernemer. Als u namens de maatschap personeel in dienst neemt, krijgt de maatschap te maken met loonheffingen.
 • Aansprakelijkheid 
  U gaat alleen verplichtingen aan voor uzelf en niet voor de andere maten. Alleen in onderstaande gevallen zijn de maten voor een gelijk deel aansprakelijk:
  -  de maten hebben elkaar in een maatschapscontract een volmacht gegeven of 
  -  de maten hebben samen besloten een handeling of transactie te verrichten, bijvoorbeeld om een receptioniste aan te nemen of praktijkruimte te huren.
  De maten zijn dan met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de maatschap. Schuldeisers kunnen uitsluitend voor gelijke delen terecht bij de maten en hebben geen voorrang op privéschuldeisers. Als een maat onbevoegd handelt, zijn de anderen in principe niet aansprakelijk.

Het advies van Univé

Wilt u advies bij de keuze van een rechtsvorm of hulp bij een risico-analyse nu u een rechtsvorm gaat kiezen? Bij Univé vindt u een compleet verzekeringsadvies dat past bij uw specifieke rechtsvorm. Maak direct een afspraak met Univé. Ook kunt u contact opnemen met een Univé-winkel bij u in de buurt. Uw zakelijk adviseur kan u alle informatie geven.

Maak een afspraak