Ga naar inhoud

Je bedrijfsautoverzekering wijzigen

Is je bedrijfsauto verzekerd bij Univé en wil je iets wijzigen? Dit doe je makkelijk zelf online.

Wat is je situatie?

Gefeliciteerd met je nieuwe bedrijfsauto! Je wijzigt je bedrijfsautoverzekering door je nieuwe kenteken aan ons door te geven. Daarna kies je gelijk hoe je je nieuwe bedrijfsauto wilt verzekeren: hetzelfde, uitgebreider, of juist minder uitgebreid.

Voertuig wijzigen

Heb je je oude bedrijfsauto nog niet verkocht? Dan kun je hem bij Univé nog 14 gratis meeverzekeren. Duurt het langer voordat de (oude) bedrijfsauto is verkocht? Neem dan contact met ons op. Zolang deze bedrijfsauto op naam staat, moet deze namelijk verzekerd zijn. Dan kijken we samen naar een geschikte oplossing.

Is jouw nieuwe bedrijfsauto een extra auto, dan kun je die met je wagenpark verzekeren.

Je hebt nog steeds dezelfde bedrijfsauto, maar wilt die uitgebreider of juist minder uitgebreid verzekeren. In Mijn Univé wijzig je zelf de volgende zaken:

  • Je eigen risico

  • Een regelmatige bestuurder toevoegen

  • Collectieve korting toevoegen

Dekking wijzigen

Bedrijfsgegevens wijzigen

Wil je je rekeningnummer, contactgegevens of andere bedrijfsgegevens wijzigen? In Mijn Univé Zakelijk pas je je gegevens aan onder het kopje 'Bedrijfsgegevens'. 

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over je bedrijfsautoverzekering? Kijk dan op onze pagina Bedrijfsautoverzekering klantenservice. Daarop vind je wat je zelf kunt regelen, antwoorden op de meestgestelde vragen en onze contactgegevens.