Ga naar inhoud

Geldt er een bedenktijd na het kopen van een woning?

Een huis kopen betekent soms snel doorpakken. Maar wat als je na het tekenen van het contract onder de koop uit wilt? In dat geval kun je gebruikmaken van de wettelijke bedenktijd die speciaal hiervoor bedoeld is. Wij vertellen je er graag meer over.

Minimaal 3 dagen bedenktijd volgens de wet

Dankzij een wettelijke bedenktijd van 3 dagen kun je zonder problemen afzien van de koop van de woning, ook nadat je het koopcontract al getekend hebt. Daarvoor hoef je geen reden op te geven en ook geen vergoeding te betalen aan de verkoper. De 3 dagen gaan in op de dag dat je het door beide partijen ondertekende koopcontract ontvangt. Deze kosteloze mogelijkheid heeft de overheid in het leven geroepen om jou als woningkoper te beschermen.

De voorwaarden voor de wettelijke bedenktijd

  • In de wet staat dat de minimale bedenktijd 3 dagen moet bedragen.
  • Een langere bedenktijd afspreken mag, als de verkoper daar ook mee akkoord gaat uiteraard.
  • Als de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Wanneer 2 van de 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen, is de bedenktijd langer.
  • Voor een vakantiewoning geldt ook de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
  • Er geldt geen bedenktijd voor de aankoop van onbebouwde grond, een woonboot, woonwagen, huurkoop of koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

Financieringsvoorbehoud

Een andere reden waardoor de koop zelfs na het tekenen van het koopcontract alsnog geannuleerd kan worden, is als je je hypotheek niet rond krijgt. Tenminste, als je een financieringsvoorbehoud heeft laten opnemen in het koopcontract. Meestal is er een datum afgesproken rond de 6 weken na ondertekening als deadline. Als je voor deze deadline geen akkoord van een geldverstrekker hebt kunnen krijgen, kun je van de koop afzien na het aantonen van één of meerdere afwijsbrieven van geldverstrekkers. Dit staat los van de wettelijke bedenktijd.

Hoe zit het wanneer je later verborgen gebreken aantreft?

Als koper heb je bij de aankoop van een woning te maken met een onderzoekplicht. Voor het onderzoeken van de woning kun je gebruik maken van een aankoopmakelaar. Deze kan op zijn beurt adviseren om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. De verkoper heeft een meldplicht. Dat wil zeggen dat deze verplicht is om gebreken diee hij kent aan de koper te melden.

Wanneer dit bekend is voor het aangaan van de koopovereenkomst, kunnen koper en verkoper hier afspraken over maken. Mocht achteraf blijken dat er toch sprake is van verborgen gebreken aan de woning, dan dien je dit zo snel mogelijk binnen een redelijk termijn (veelal binnen 2 maanden na aankoop van de woning) te melden bij de verkoper. Na je schriftelijke melding kun je samen met de verkoper tot een passende oplossing komen. Afzien van de koop is dan echter niet meer aan de orde.

Meer weten over een woning kopen?

Als onafhankelijk hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) denkt Univé graag met je mee. We geven deskundig hypotheekadvies en vertellen je wat de mogelijkheden zijn als je een woning wilt kopen. Maak een afspraak in een Univé-winkel bij jou in de buurt of een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening. Of lees online meer over hypotheken

Terug naar de Kennisbank