Ga naar inhoud

Geldt er een bedenktijd na het kopen van een woning?

Een huis kopen betekent soms snel doorpakken. Maar wat als u na het tekenen van het contract onder de koop uit wilt? In dat geval kunt u gebruikmaken van de wettelijke bedenktijd die speciaal hiervoor bedoeld is. Wij vertellen u er graag meer over.

Minimaal 3 dagen bedenktijd volgens de wet

Dankzij een wettelijke bedenktijd van 3 dagen kunt u zonder problemen afzien van de koop van de woning, ook nadat u het koopcontract al getekend heeft. Daarvoor hoeft u geen reden op te geven en ook geen vergoeding te betalen aan de verkoper. De 3 dagen gaan in op de dag dat u het door beide partijen ondertekende koopcontract ontvangt. Deze kosteloze mogelijkheid heeft de overheid in het leven geroepen om u als woningkoper te beschermen.

De voorwaarden voor de wettelijke bedenktijd

  • In de wet staat dat de minimale bedenktijd 3 dagen moet bedragen.
  • Een langere bedenktijd afspreken mag, als de verkoper daar ook mee akkoord gaat uiteraard.
  • Als de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  • Wanneer 2 van de 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag vallen, is de bedenktijd langer.
  • Voor een vakantiewoning geldt ook de wettelijke bedenktijd van 3 dagen.
  • Er geldt geen bedenktijd voor de aankoop van onbebouwde grond, een woonboot, woonwagen, huurkoop of koop op een openbare veiling waarbij een notaris aanwezig is.

Financieringsvoorbehoud

Een andere reden waardoor de koop zelfs na het tekenen van het koopcontract alsnog geannuleerd kan worden, is als u uw hypotheek niet rond krijgt. Tenminste, als u een financieringsvoorbehoud heeft laten opnemen in het koopcontract. Meestal is er een datum afgesproken rond de 6 weken na ondertekening als deadline. Als u voor deze deadline geen akkoord van een geldverstrekker heeft kunnen krijgen, kunt u van de koop afzien na het aantonen van één of meerdere afwijsbrieven van geldverstrekkers. Dit staat los van de wettelijke bedenktijd.

Hoe zit het wanneer u later verborgen gebreken aantreft?

Als koper heeft u bij de aankoop van een woning te maken met een onderzoekplicht. Voor het onderzoeken van de woning kunt u gebruik maken van een aankoopmakelaar. Deze kan op zijn beurt adviseren om een bouwkundige keuring uit te laten voeren. De verkoper heeft een meldplicht. Dat wil zeggen dat deze verplicht is om gebreken diee hij kent aan de koper te melden.

Wanneer dit bekend is voor het aangaan van de koopovereenkomst, kunnen koper en verkoper hier afspraken over maken. Mocht achteraf blijken dat er toch sprake is van verborgen gebreken aan de woning, dan dient u dit zo snel mogelijk binnen een redelijk termijn (veelal binnen 2 maanden na aankoop van de woning) te melden bij de verkoper. Na uw schriftelijke melding kunt u samen met de verkoper tot een passende oplossing komen. Afzien van de koop is dan echter niet meer aan de orde.

Meer weten over een woning kopen?

Als onafhankelijk hypotheekadviseur denkt Univé graag met u mee. We kunnen u snel vertellen wat de mogelijkheden zijn als u een woning wilt kopen. Maak een afspraak in een Univé-winkel bij u in de buurt of een (beeld)belafspraak. Of lees online meer over hypotheken.