Ga naar inhoud

Zorgverzekering aanvragen

Een zorgverzekering aanvragen heb je online zo geregeld. Bekijk eerst of je korting kunt krijgen met een collectief en/of een vrijwillig eigen risico. Daarna selecteer je een basisverzekering en eventueel een aanvullende verzekering.

Keuze gemaakt? Vul dan van elke persoon die je wilt verzekeren de naam, geboortedatum en het Burgerservicenummer (BSN) in. Voeg verder de contact- en betaalgegevens toe en dien je aanvraag in! Na het aanvragen van je zorgverzekering heb je altijd nog 14 dagen bedenktijd.

Premie berekenen

Voorbereiding aanvragen zorgverzekering

Voordat je een zorgverzekering gaat aanvragen wil je natuurlijk een afgewogen keuze maken. Een zorgverzekering kiezen doe je door de basisverzekering en aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars te vergelijken. Daarbij kijk je vaak eerst naar de hoogte van de premie, maar kijk ook of de zorg die je wilt verzekeren vergoed wordt.

Vind je het lastig om je zorgverzekering samen te stellen? Univé helpt je graag met de ZorgCheck. Zodra je weet welke verzekering het beste bij jou en eventueel je gezin past, is het tijd om de zorgverzekering aan te vragen!

Let op: zorgverzekeraars hebben een acceptatieplicht, maar als je zorgverzekering eerder is beëindigd vanwege fraude of er sprake is geweest van wanbetaling mag die zorgverzekeraar je weigeren. 

Ziektekostenverzekering aanvragen voor een ander

Je kunt een zorgverzekering voor jou en je gezin aanvragen, maar ook voor mensen die dat zelf niet kunnen of mogen. Zoals kwetsbare ouderen, psychiatrische patiënten of mensen die handelingsonbekwaam zijn. Personen die onder curatele staan worden aangemerkt als handelingsonbekwaam en mogen niet zelfstandig een zorgverzekering aanvragen. Dat kan als je bijvoorbeeld partner, ouder, voogd/verzorger of bewindvoerder van die persoon bent.  Je moet je dan wel formeel aanmelden als bewindvoerder bij de zorgverzekeraar.

Let op: voor pasgeboren baby’s moet je ook een zorgverzekering afsluiten. Dit kan jij of je partner binnen 4 maanden na de geboorte doen.

Wanneer kun je een zorgverzekering aanvragen?

Je kunt voor elk jaar een nieuwe zorgverzekering aanvragen. Van 12 november tot uiterlijk 31 januari sluit je een zorgverzekering af voor het komende jaar. De meeste mensen stappen over vóór 1 januari van het nieuwe jaar, omdat je oude zorgverzekering dan automatisch wordt opgezegd door je nieuwe zorgverzekeraar. 

Wil je een nieuwe zorgverzekering aanvragen maar doe je dat liever pas in januari? Dan moet je zelf je bestaande zorgverzekering uiterlijk 31 december opzeggen. Je hebt dan tot en met 31 januari de tijd om je nieuwe zorgverzekering aan te vragen voor het lopende kalenderjaar.

In bepaalde situaties kun je ook buiten de jaarlijkse overstapperiode een zorgverzekering afsluiten:

  • Je verhuist (terug) naar Nederland
  • Je wordt 18 jaar
  • Je komt uit militaire dienst
  • Je bent niet verzekerd
  • Je gaat scheiden
  • Je verandert van werkgever én collectiviteit

Zodra je woont of werkt in Nederland ben je verplicht om een basisverzekering aan te vragen. Het komt natuurlijk voor dat je niet met ingang van het nieuwe jaar verhuist of begint met je nieuwe baan. Daarom kun je vanaf de verhuisdatum of het ingaan van je arbeidsovereenkomst een zorgverzekering aanvragen.

Als kind ben je gratis meeverzekerd op de zorgverzekering van je ouders. Maar de maand nadat je 18 bent geworden, gaan zij automatisch ook premie betalen voor jouw zorgverzekering. Als je ouders willen dat je zelf de premie van je zorgverzekering betaalt, kun je ook zelf een zorgverzekering aanvragen vanaf 18 jaar. Wanneer? Dat kan een tijdje van tevoren, maar je kan de verzekering pas in te laten gaan op de eerste dag van de nieuwe maand na die waarin je 18 bent geworden.

Zolang je in dienst bent als militair hoef je zelf geen zorgverzekering aan te vragen. Je valt dan namelijk onder de regeling ziektekostenverzekering militairen. Daarmee ben je standaard verzekerd bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK). Als je uit dienst treedt word je automatisch overgezet naar zorgverzekeraar Zorgzaam, maar je kunt ook zelf een zorgverzekering afsluiten die ingaat vanaf je uitdiensttreding.

Als je niet op tijd een zorgverzekering aanvraagt ontvang je een waarschuwingsbrief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Daarna moet je binnen drie maanden een ziektekostenverzekering aanvragen of aantonen dat de verplichting van een zorgverzekering niet voor jou geldt.

Doe je dat niet, dan kunnen er twee boetes en uiteindelijk zelfs een verplichte aanmelding bij een door het CAK uitgekozen zorgverzekeraar volgen. Als het zover komt wordt een bestuursrechtelijke premie die 20% hoger is dan de reguliere maandpremie ingehouden op je loon of uitkering.

Je blijft 12 maanden verplicht verzekerd onder deze voorwaarden. Daarna ga je automatisch zelf de reguliere premie betalen bij dezelfde zorgverzekeraar. Met ingang van het volgende kalenderjaar kun je ergens anders een zelfgekozen zorgverzekering afsluiten.

Ga je scheiden maar heb je nog een gezamenlijke zorgverzekering? Dan mag je een eigen zorgverzekering aanvragen en je nieuwe zorgverzekeraar de oude laten opzeggen. Dat betekent wel dat alle medeverzekerden ook een nieuwe zorgverzekering moeten aanvragen. Jij of je ex-partner kunnen kinderen eventueel direct meeverzekeren als jullie een eigen zorgverzekering afsluiten.

Als je collectieve zorgverzekering via je werkgever stopt omdat je van baan verandert, kun je bij je nieuwe werkgever misschien ook collectiviteitskorting krijgen op je aanvullende verzekering. Wil je dat graag? Dan kun je met ingang van het dienstverband een nieuwe zorgverzekering aanvragen en tegelijkertijd je bestaande verzekering op laten zeggen.