Ga naar inhoud

Een WIA-uitkering en hypotheek

De hoogte van je inkomen bepaalt in grote mate hoeveel hypotheek je kunt krijgen bij het kopen van een huis. Maar daarnaast is ook het soort inkomen van belang. Een inkomen uit loondienst, als zelfstandig ondernemer of een uitkering worden op verschillende manieren beoordeeld. Als je een WIA-uitkering ontvangt, is het in bepaalde gevallen mogelijk om een hypotheek af te sluiten. Op deze pagina geven we je graag meer informatie over het afsluiten van een hypotheek met een WIA-uitkering.

Voorheen WAO, nu WIA

De WAO is de voorganger van de WIA. Vandaar dat we je eerst nog wat meer uitleg geven over een WAO-uitkering. WAO staat voor Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als je voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt raakte door een langdurige ziekte of handicap, is de kans groot dat je een WAO-uitkering ontvangt.

Het is prima mogelijk om met een WAO-uitkering een hypotheek aan te vragen. Een WAO-uitkering wordt namelijk beschouwd als een 'bestendig' (blijvend) inkomen en het volledige bedrag van dit inkomen telt dan mee voor de bepaling van het maximale hypotheekbedrag.  Wel geldt er een voorwaarde: je moet na 1 oktober 2004 opnieuw gekeurd zijn. En bij die keuring is bovendien vastgesteld dat je permanent arbeidsongeschikt bent.

WIA sinds 2006

Op 1 januari 2006 werd de WAO afgeschaft en deze wet werd opgevolgd door de WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Bij de WIA wordt gekeken naar wat je nog wél kunt. Met als gevolg dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt kunt zijn. Een hypotheek krijgen met een WIA-uitkering is daarom iets ingewikkelder. 
Je kunt twee soorten uitkeringen ontvangen: de IVA en de WGA.

De IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Dit is voor mensen die niet of nauwelijks kunnen werken en waarbij de kans op herstel zeer klein is. Een IVA-uitkering houd je waarschijnlijk tot aan je pensioenleeftijd. En dat wordt daarom ook beschouwd als 'bestendig’ inkomen door banken en geldverstrekkers.  Daarom mag dit inkomen ook 100% meetellen voor de hypotheek. 

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze uitkering mag niet worden meegenomen bij een hypotheekaanvraag. Dat komt omdat het voor banken te weinig zekerheid geeft over een vast inkomen voor de aanvrager. De WGA is bijna altijd tijdelijk en de einddatum is niet vooraf bekend. Oftewel: een WGA-inkomen is niet met zekerheid blijvend en daarom niet 'bestendig'.  

Andere mogelijkheden

Je ziet het: met een tijdelijk inkomen is het lastig om een hypotheek af te sluiten. Maar dat houdt nog niet in dat je nooit een hypotheek kunt krijgen met een WIA-uitkering. Misschien beschikt je partner over voldoende arbeidsinkomen of heb je zelf veel eigen geld om in het huis te steken? Dat soort zaken kunnen de aanvraag een stuk vergemakkelijken.

Meer weten over je mogelijkheden om met een WIA-uitkering een hypotheek af te sluiten of zoek je naar algemeen hypotheekadvies? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.

Terug naar de Kennisbank