Ga naar inhoud

Ontbindende voorwaarden bij een koopovereenkomst

Heb je een huis gekocht of ben je van plan dat te gaan doen? Dan is het altijd slim om in de koopovereenkomst ook ontbindende voorwaarden op te laten nemen. Het stelt je in staat om op een later moment de koop alsnog te ontbinden. Zonder dat daar dan kosten aan verbonden zijn. Op deze pagina vertellen we je graag meer over het bestaan en de werking van ontbindende voorwaarden.

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Ontbindende voorwaarden zijn de voorwaarden die je op laat nemen in een koopovereenkomst van een woning. De term voorlopig koopcontract klinkt namelijk best vrijblijvend, maar zo voorlopig is het helemaal niet. Er staat namelijk een boete op van 10% als je de koop na de wettelijke bedenktijd alsnog wilt ontbinden. Wil je dit soort boetes voorkomen? Dan neem je dus ontbindende voorwaarden in het koopcontract op.

Bekendste voorbeeld van een ontbindende voorwaarde: voorbehoud van financiering

Je kunt verschillende soorten ontbindende voorwaarden opnemen. De meest bekende is het voorbehoud van financiering. Deze staat bijna altijd in het voorlopig koopcontract. Alleen als de koper geen hypotheek voor de aankoop nodig heeft, wordt hier soms van afgezien. Voorbehoud van financiering houdt in dat de koop niet doorgaat als de koper van het huis de financiering niet voor een bepaalde tijd rond krijgt. 

Aangezien het rondkrijgen van een hypotheek gemiddeld zo’n vier tot zes weken duurt, wordt voor deze ontbindende voorwaarde dan ook een termijn van zes weken geadviseerd.

Andere voorbeelden van ontbindende voorwaarden

Naast het voorbehoud van financiering kun je ook te maken krijgen met de volgende ontbindende voorwaarden:

  1. Kopen onder voorbehoud van een bouwkundige keuring
  2. Kopen onder voorbehoud verkoop eigen woning
  3. Kopen onder voorbehoud van NHG
  4. Kopen onder voorbehoud van woonvergunning

1.    Voorbehoud bouwkundige keuring 

Breng je je bod uit onder voorbehoud bouwkundige keuring? Dan wordt de koop ontbonden als er verborgen gebreken of achterstallig onderhoud worden geconstateerd. Vaak wordt hier een bedrag voor in de koopakte opgenomen. Zoals: als de kosten van direct noodzakelijk herstel het bedrag van € 5.000 overschrijden, wordt de koop ontbonden.

2.    Voorbehoud verkoop eigen woning 

Dit is vooral handig als je je huidige woning nog niet hebt verkocht. Mocht het dan niet lukken dit huis voor een bepaalde datum te verkopen, dan kun je nog onder de koop van het nieuwe huis uit. Niet elke verkopende partij gaat overigens altijd akkoord met zo’n voorwaarde. Het brengt voor hen namelijk ook een risico met zich mee.

3.    Voorbehoud van NHG 

Het kan zijn dat je alleen tot de daadwerkelijke koop wilt overgaan als je een hypotheek met NHG kunt afsluiten. Neem dan deze ontbindende voorwaarde in het voorlopig koopcontract op. Lukt het niet om NHG te krijgen? Dan wordt de koop ontbonden.

4.    Voorbehoud van woonvergunning 

In sommige gemeenten (zoals bijvoorbeeld Amsterdam) is het noodzakelijk om als koper in het bezit te zijn van een woonvergunning. Door deze voorwaarde op te nemen in het koopcontract, wordt het contract ontbonden als blijkt dat na ondertekening jij als koper geen woonvergunning krijgt.

Verlopen van ontbindende voorwaarden

Is er meer tijd nodig om bepaalde zaken geregeld te krijgen en loopt de datum van één of meerdere ontbindende voorwaarden bijna af? Als de afgesproken termijn verstreken is, kun je op grond van die ontbindende voorwaarde niet meer van de koop af zonder te maken te krijgen met een boete. 

Wel kan de termijn van ontbindende voorwaarden soms  worden verlengd. Dit doe je dan uiteraard wel vóór het verstrijken van de afgesproken datum en in samenspraak met de verkopers van de woning.

Wil je meer weten over ontbindende voorwaarden bij een koopcontract of wil je hypotheekadvies? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies   als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.

Terug naar de Kennisbank