Ga naar inhoud

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Heb je een woning in eigendom? Dan moet je elk jaar OZB ofwel onroerende zaakbelasting betalen. Onroerende zaakbelasting is de belasting die je betaalt over het eigendom van een woning. Je betaalt dit bedrag aan de gemeente waarin je huis gevestigd is.

Grondslag OZB

Om de onroerende zaakbelasting te bepalen, kijkt de gemeente naar de waarde van de woning. Die waarde is gelijk aan de WOZ-waarde van de woning. Deze waarde wordt altijd vastgesteld volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Bij de belastingaanslag van de OZB staat de WOZ-waarde op het biljet vermeld. 

Het percentage dat gehanteerd wordt voor de bepaling van de OZB kan per gemeente verschillen. Ook mag de gemeente dit percentage elk jaar aanpassen.

Waarom onroerende zaakbelasting betalen?

De gemeente heft belastingen op onroerende zaken. Hiervan kan een deel van de taken van de gemeente bekostigd worden. De opbrengsten uit de OZB vallen in de Algemene Middelen van de gemeente. De opbrengst heeft niet een vooraf bepaalde bestemming. Elke gemeente bepaalt zelf waar de opbrengst uit de OZB voor wordt gebruikt.

De onroerende zaakbelasting (OZB) kan worden geheven op basis van artikel 220 van de Gemeentewet. In principe vormt de OZB de grootste ‘eigen’ inkomstenbron van gemeenten in Nederland. Gemiddeld bedraagt het zo’n acht procent van de totale gemeentelijke inkomsten.

Wie betaalt de OZB?

Er zijn drie groepen te onderscheiden die OZB moeten betalen. Het gaat dan om:

  1. Eigenaren van woningen
  2. Gebruikers van niet-woningen
  3. Eigenaren van niet-woningen

Kwijtschelding OZB

Kun je de OZB om wat voor reden dan ook zelf niet betalen? Vraag dan je gemeente om een kwijtschelding van de onroerende zaakbelasting. Je hoeft dan de belastingaanslag niet te betalen. Of je betaalt maar een (klein) deel van het bedrag. Of je wel of niet voor kwijtschelding in aanmerking komt, wordt bepaald door je gemeente.

Wil je meer weten over de onroerende zaakbelasting of heb je behoefte aan hypotheekadvies? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur (en Financieel Adviseur Duurzaam Wonen) van Univé bij jou in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. We kennen de hypotheekmarkt en de lokale subsidies  als geen ander. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.

Terug naar de Kennisbank