Ga naar inhoud

Euribor rente

Misschien dat u de term wel eens voorbij heeft zien komen: de Euribor rente. Maar daarbij is de kans ook groot dat u niet echt goed weet wat deze renteterm betekent. Benieuwd naar hoe het precies zit? Lees dan verder want op deze pagina geven we graag meer informatie over de Euribor rente. Zoals wat deze rente inhoudt en hoe die zich verhoudt tot de hypotheekrente.

Waar staat de term Euribor rente voor?

Euribor is een afkorting voor Euro Interbank Offered Rate. Het is een variabel rentetarief waartegen banken in de Eurozone onderling geld aan elkaar uitlenen. De looptijden van Euribor variëren van één week tot een jaar. Vandaar dat dit tarief in de categorie 'korte rente' valt. De meeste Europese banken gebruiken Euribor als referentierente. Zij geven vervolgens leningen uit die gebaseerd zijn op dit tarief. 

U kunt de rente het beste zien als een ‘benchmark’. De hoogte is vooral afhankelijk van economische omstandigheden. Zoals de groei van de economie en de inflatie. Het Euribor-rentetarief verandert daardoor van tijd tot tijd. Deze rente hangt ook samen met het rentetarief wat de ECB (Europese Centrale Bank) vaststelt. 

De beheerder van Euribor

Een beheerder is verantwoordelijk voor het vaststellen en publiceren van de benchmark. Deze beheerder is EMMI: een afkorting van European Money Markets Institute. Op de website van EMMI vindt u alle Euribor tarieven terug. U kunt ook  een kijkje nemen op de financiële pagina’s van uw dagblad. Daar staan de actuele tarieven namelijk ook weergegeven.

Euribor en de hypotheekrente

De Euribor rente is het vergelijkingstarief voor de geldmarkt. Die markt bepaalt mede hoe hoog de hypotheekrente is. De Euribor wordt dan ook gezien als een goede graadmeter voor de kortlopende hypotheekrente. Kortlopend wil hierbij zeggen: een lening waarbij de rentevaste periode maximaal twee jaar is. Bovenop het Euribor tarief betaalt u ook nog een risico- en winstopslag. Uw te betalen hypotheekrente is dus het van toepassing zijnde Euribor tarief plus de extra opslag. Dalingen en stijgingen van de Euribor rentes kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de door u betaalde hypotheekrente. Hierdoor kunnen uw maandlasten dus ook sterk dalen of stijgen. 

Wat als de Euribor wijzigt of stopt?

Het kan zijn dat uw rente in de toekomst niet langer gebaseerd wordt op Euribor. Bijvoorbeeld omdat deze niet meer aan de huidige wetgeving voldoet of omdat de manier om Euribor vast te stellen fundamenteel wijzigt. Het kan ook zijn omdat Euribor niet meer wordt gepubliceerd of omdat deze wordt vervangen door een andere referentierente. Uw hypotheekverstrekker wijst in dat geval een andere benchmark aan.

Meer weten over de Euribor en de bijbehorende hypotheekrente? Maak dan een afspraak met een hypotheekadviseur van Univé bij u in de buurt of kies voor een (beeld)belafspraak. De kosten van een eerste oriënterend gesprek neemt Univé voor haar rekening.