Camera verzekeren - Kan dat met de kostbaarhedenverzekering?

Ja, de kostbaarhedenverzekering van Univé heeft een aparte categorie foto- en filmapparatuur. Hiermee kiest u voor wereldwijde dekking tegen beschadiging van uw camera, ongeacht de oorzaak. Ook geheel of gedeeltelijk verlies en diefstal zijn gedekt.